Damjan Damjanovič je bil v zadnjih dveh letih večkrat tarča očitkov zaposlenih o neprimernosti za to funkcijo, kar se je izkazalo s pozivom sindikatov Sviz in Glosa k odstopu, stavko zaposlenih na delovnem mestu in protestnim shodom pred ministrstvom. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Damjan Damjanovič je bil v zadnjih dveh letih večkrat tarča očitkov zaposlenih o neprimernosti za to funkcijo, kar se je izkazalo s pozivom sindikatov Sviz in Glosa k odstopu, stavko zaposlenih na delovnem mestu in protestnim shodom pred ministrstvom. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Marjetica Mahne
Marjetica Mahne je bila imenovana za v. d. direktorice do imenovanja novega direktorja po izvedenem javnem razpisu oziroma največ za dobo enega leta. Foto: RTV SLO

Ta je danes začela prevzemati posle od strokovnih delavcev, v odsotnosti prejšnjega direktorja Damjana Damjanoviča, ki ga je minister za kulturo Tone Peršak razrešil s položaja.

Svet SF-ja je sicer na zadnji izredni seji 28. decembra Damjanoviča pozval, naj najpozneje do četrtka, 4. januarja, do 13.00 opravi primopredajo poslov v SF-ju. Vendar se Damjanovič, kot je povedala Marjetica Mahne, za zdaj ni odzval.

Začasna rešitev
Marjetica Mahne je bila imenovana za v. d. direktorice do imenovanja novega direktorja po izvedenem javnem razpisu oziroma največ za dobo enega leta. Razpis za direktorja bo objavljen v kratkem, so napovedali na ministrstvu za kulturo.

Na izredni seji sveta SF-ja so zaradi razrešitve predsednice sveta Marjetice Mahne, ki jo je vlada na njeno željo kot članico sveta SF-ja razrešila decembra, izvedli tudi volitve predsednika in podpredsednika sveta.

Spremembe tudi na čelu sveta
Za predsednika je bil soglasno izvoljen Boris Rener, klarinetist in glasbeni menedžer, nekdanji vodja Glasbene produkcije RTV Slovenija in zdaj glasbeni producent Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Za njegovo namestnico je bila izvoljena Mojca Menart, nekdaj vodja Založbe ZKP RTV, programska direktorica TV Slovenija, direktorica Založbe kaset in plošč RTV Slovenija, pred leti tudi že poslovna in programska direktorica SF-ja, je potrdila Marjetica Mahne, ki je bila na seji sveta prisotna kot vabljena.

Kot je še povedala, je v vlogi v. d. direktorice tudi že pozdravila zaposlene 1. januarja na sprejemu po novoletnem koncertu.

Minister za kulturo je sicer postopek za Damjanovičevo razrešitev sprožil avgusta, sklep o razrešitvi pa je ministrstvo izdalo oktobra. Damjanovič je na sklep ministrstva sprožil upravni spor in sodišče mu je ugodilo. Vendar se je ministrstvo na sklep upravnega sodišča pritožilo, vrhovno sodišče pa je ugodilo pritožbi ministrstva.

Marjetica Mahne, v. d. direktorice Slovenske filharmonije
Marjetica Mahne, v. d. direktorice Slovenske filharmonije