S svojim delom se je Jože Humer izoblikoval v
S svojim delom se je Jože Humer izoblikoval v "nadpovprečno zaslužno osebnost slovenskega kulturnega življenja, v katerega je vgradil svojo nadarjenost, motivacijsko prepričljivost in skoraj nepredstavljivo delavnost", piše v utemeljitvi reda za zasluge. Foto: www.drustvo-skgg.si
Stane Jurgec
Stane Jurgec je, kot piše v utemeljitvi reda za zasluge, s svojim "ustvarjalnim pedagoškim in glasbenoorganizacijskim delom zavzel vidno vlogo v slovenski kulturi ter Mariboru, Sloveniji in svetu zapustil neizbrisen umetniški in kulturniški pečat". Foto: igiz-imis.cimrs.si / T.Pinter

Predsednik je odlikovanji Jožetu Humru in Stanetu Jurgcu izročil v SNG Maribor.

Humer: društveno delovanje dvignil nad ideološkost
Jože Humer je v 80. letih preteklega stoletja kot pravnik na tedanjem ministrstvu za kulturo skrbel za pravno urejenost in organizacijsko delovanje kulture. Ko je široka kulturna pobuda pomembno pripravljala tla slovenskim osamosvojitvenim dejanjem, jo je sooblikoval s svojo veliko zavzetostjo in hkrati bedel nad njo s pravnimi rešitvami. Bil je tudi med prvimi, ki so društveno delovanje dvignili nad ideološkost in kulturna društva obravnavali kot enakovredne soustvarjalce slovenske kulturne samobitnosti.

Humer, po duši kulturniški aktivist, je že kot študent sodeloval pri oblikovanju kulturnega življenja v društvu Akademik. Predvsem je bil dejaven na glasbenem področju. Ustanovil in vodil je vrsto zborov, med drugim APZ Tone Tomšič, zbor ljubljanskih srednješolcev Veter, oktet Gallus, Ljubljanske madrigaliste. Bil je tudi predsednik ljubljanske glasbene mladine, sodeloval je pri prenovi Glasbene matice in bil predsednik Zveze kulturnih organizacij Slovenije. Hkrati se je kot prevajalec libretov ter besedil za samospeve in zbore uvrstil med najodličnejše avtorje z izrednim smislom za spevnost jezika in usklajenost besedila s pevsko frazo. Je avtor skoraj 1.000 prevodnih, pa tudi izvirnih besedil te vrste.

Jurgec: skladatelj, dirigent, pedagog in direktor
Stane Jurgec je kot direktor Opere in baleta SNG-ja Maribor s prepoznavno ustvarjalnostjo in posluhom za občinstvo oblikoval program z mnogimi novitetami in novimi izvedbami. V 21 letih njegovega umetniškega vodenja se je zvrstilo kar 18 svetovnih praizvedb oper in sorodnih prireditev ter baletov na glasbo tujih in slovenskih skladateljev. Samo v osmih letih njegovega vodenja je bilo več kot 100 glasbeno-gledaliških premier. Opero in balet SNG Maribor je uveljavil tudi mednarodno, saj so v njegovem obdobju gostovali kar v 17 državah, spodbudil pa je tudi številne mednarodne koprodukcije.

Kot dirigent je vodil številne slovenske glasbene zasedbe, ob tem pa tudi beograjsko, sarajevsko, kijevsko, bratislavsko, šanghajsko, pekinško in peško filharmonijo, pa številne radijske orkestre ter orkestre vrste domačih in tujih gledališč. Kot dirigent je bil pomemben član Akademskega pevskega zbora Maribor, ki mu je dirigiral celih 27 let, od ustanovitve društva pa vse do leta 1991. Ustanovil je mednarodno tekmovanje mladih opernih pevcev, njegovo široko glasbeno obzorje pa so cenile tudi številne ugledne mednarodne in državne žirije ter ustanove. Kot skladatelj, dirigent in pedagog je Stane Jurgec svoje delo opravljal zelo predano, prodorno in kakovostno, še piše v utemeljitvi.