Anne Cecilie Lie je umetnica in scenografka, ki deluje v Oslu na Norveškem. Potavlja si vprašanja o svetovni tehnologiji in ekologiji, kako vplivata na umetniške prakse pri delu z lokativnimi tehnologijami in pametnimi telefoni. Spregovorila bo o svoji osemkanalni zvočni kompoziciji (dis)solutions II, ki je nastala za galerijo Steklenik. Foto: Claudia Lucacel
Anne Cecilie Lie je umetnica in scenografka, ki deluje v Oslu na Norveškem. Potavlja si vprašanja o svetovni tehnologiji in ekologiji, kako vplivata na umetniške prakse pri delu z lokativnimi tehnologijami in pametnimi telefoni. Spregovorila bo o svoji osemkanalni zvočni kompoziciji (dis)solutions II, ki je nastala za galerijo Steklenik. Foto: Claudia Lucacel

Začenja se osrednji del festivala zvočnih sprehodov, performansov in zvočnih del Sound Walk City, prelude. Na sporedu bo pet zvočnih sprehodov slovenskih in tujih umetnic, odprtje novega zvočnega dela za galerijo Steklenik, mednarodna, interaktivna delavnica in aktualno predavanje Jasmine Založnik z naslovom Pobeg iz pospešene realnosti.

Prelude označuje edicijo, ki se pilotno izvaja v Ljubljani in širši regiji v sodelovanju z lokalnimi partnerji. Pobudnik je platforma v sodelovanju z zavodom Cona.

Tematika festivala se osredinja na pomen mobilnosti in aktivnega poslušanja kot orodja za boljše ter bolj poglobljeno zavedanje in zaznavanje prostora, krajine, okolja. Namen je s predstavitvijo izbranih umetniških del nagovoriti širšo javnost o pomenu specifične mobilnosti in pomenu poslušanja, ki ga razumemo kot svojevrstno senzorično dejavnost, so pojasnili.

Irena Pivka in Brane Zorman s pohodom ob železniških tirih, po degradiranem mestnem področju, s pomočjo aplikacije in slušalk popeljeta gledalca, pohodnika in prisluškovalca v performativni prostor. Večmedijski performans Peskovnik se bo zgodil 23. septembra. Foto: Matjaž Rušt
Irena Pivka in Brane Zorman s pohodom ob železniških tirih, po degradiranem mestnem področju, s pomočjo aplikacije in slušalk popeljeta gledalca, pohodnika in prisluškovalca v performativni prostor. Večmedijski performans Peskovnik se bo zgodil 23. septembra. Foto: Matjaž Rušt

V okviru festivala sta 7. in 10. septembra že potekala predfestivalna dogodka – predavanje zvočne umetnice Anne Cecilie Lie in izvedba pohodne zvočne predstave Zemljanka Gaja v Cerknici. Glavnina festivalskega dogajanja pa se začenja danes, ko se bo pred galerijo Steklenik opoldne začel zvočni sprehod (dis)solutions II umetnice Anne Cecillie. Njeno zvočno delo vsebuje zvoke iz človeškega zvočnega sveta in zunaj njega ter poleg terenskih vključuje tudi hidrofonske, elektromagnetne in ultrazvočne posnetke. Njen zvočni sprehod bo na sporedu še 5. oktobra v parku Tivoli.

Jutri pa se bo na ljubljanski Špici z zvočnim sprehodom ob reki Ljubljanici z naslovom Črne kaplje predstavila umetnica Robertina Šebjanič. Občinstvo bo seznanila z zvokom, ki odzvanja zlasti v jamah kraškega območja.

V sklopu festivala se bosta 23. septembra predstavila tudi umetnika Irena Pivka in Brane Zorman z geolokacijskim pohodnim performansom Peskovnik, 25. septembra pa bo potekala mednarodna, interaktivna delavnica, ki jo je pripravil Babak Fakhamzadeh, z naslovom Premagajte situacionista v njegovi igri. Delavnico bo vodila slovenska prostorska umetnica Anja Podreka, ki se bo 29. septembra predstavila tudi z zvočnim sprehodom Mapiranje spominov.

Projekt Mapiranje spominov: Sava – Majdičev log raziskuje reko kot vodno telo, ki venomer teče »skozi prostor in čas človeške zgodovine«. Za seboj pusti sledi, ki postanejo neizogiben del okolja in dokaz sobivanja narave in človeka. Projekt je zasnovan na intervjujih z lokalnimi prebivalci, poznavalci reke Save, proučevanju razvoja mesta okoli nje in raziskovanju Majdičevega loga. Anja Podreka bo zvočni sprehod po Kranju vodila 29. septembra. Foto: Maša Pirc/Layerjeva hiša
Projekt Mapiranje spominov: Sava – Majdičev log raziskuje reko kot vodno telo, ki venomer teče »skozi prostor in čas človeške zgodovine«. Za seboj pusti sledi, ki postanejo neizogiben del okolja in dokaz sobivanja narave in človeka. Projekt je zasnovan na intervjujih z lokalnimi prebivalci, poznavalci reke Save, proučevanju razvoja mesta okoli nje in raziskovanju Majdičevega loga. Anja Podreka bo zvočni sprehod po Kranju vodila 29. septembra. Foto: Maša Pirc/Layerjeva hiša

Jasmina Založnik bo 28. septembra imela predavanje in predstavitev nove dvojezične avtorske knjižice Pobeg iz pospešene realnosti, 10. oktobra pa bo v okviru projekta Ptich potekala Zelena tura s kolesom.

Dogajanje se bo končalo 13. oktobra v sodelovanju s programom Ars, kjer bo predstavljena dvourna oddaja o umetnosti zvočnih sprehodov z več tujimi gosti in pogovorom s pobudniki festivala Sound Walk City, prelude.

Festival poteka v okviru mednarodnega projekta Akustično skupno, parter katerega je zavod Cona. Lokalni partnerji festivala pa so Kulturni dom Cerknica, Notranjski regijski park, program Ars, Layerjeva hiša, projekt Ptich in društvo Ljudmila.