Hotel Bellevue je bil tudi prizorišče družabnega življenja ljubljanskih meščanov, katerega pomemben del je bilo tudi druženje v parku Tivoli, na obrobju katerega leži tudi Šišenski hrib. Foto: RTV SLO
Hotel Bellevue je bil tudi prizorišče družabnega življenja ljubljanskih meščanov, katerega pomemben del je bilo tudi druženje v parku Tivoli, na obrobju katerega leži tudi Šišenski hrib. Foto: RTV SLO
Maks Fabiani: Hribarjeva hiša
Ljubljanski župan Ivan Hribar je načrte za svojo hišo naročil Maksu Fabianiju. Fabiani je hišo, zgrajeno v letih 1902 in 1903, zasnoval po antičnih vzorih. Zunanjost zaznamuje valujoče pročelje, iz katerega izstopajo trije okenski pomoli. Foto: RTV SLO/Polona Balantič
cerkev sv. Nikolaja na Jančah
V cerkvi na Jančah sta ohranjeni celostna celostno zasnovana notranja oprema in oprava iz konca 18. in začetka 19. stoletja. Foto: www.naizletu.si

Za kulturni spomenik lokalnega pomena so razglasili trgovski paviljon v Šiški, hotel Bellevue, Hribarjevo hišo na Tavčarjevi 2 v Ljubljani in cerkev sv. Nikolaja na Jančah.
Razglasitev kakega objekta za kulturni spomenik lokalnega pomena pa ne obremeni mestnih financ: razglasitev objekta za kulturni spomenik namreč od njegovega lastnika terja ohranjanje stavbe na lastne stroške, obenem pa mora lastnik zagotoviti tudi dostopnost objekta za raziskave in odrediti uporabo prostorov, ki jo dopušča dokumentacija o razglasitvi objekta za kulturni spomenik.

Pribežališče za ljubljansko gospodo
Bellevue velja za svojevrsten "dokument" srednjeevropske arhitekture z začetka 20. stoletja. Slogovno so njegove okrasne prvine secesijske, obenem pa je hotel Bellvue za arhitekturo Ljubljane pomemben tudi zaradi svoje posebne lege. Zgradba namreč predstavlja pomembno dominanto pobočja Šišenskega hriba. Obenem ne gre pozabiti tudi na vlogo hotela Bellevue kot etnološkega pričevalca; stavba je bila namreč prizorišče družabnega življenja ljubljanskih meščanov, katerega pomemben del je bilo tudi druženje v parku Tivoli, na obrobju katerega leži tudi Šišenski hrib.

Secesijski biser
Hribarjeva hiša je nastala po načrtu arhitekta Maksa Fabianija. Fabianijevo urbanistično zasnovo Ljubljane nekateri še danes označujejo kot najboljši urbanistični načrt prestolnice; bil naj bi celo boljši kot poznejši Plečnikov. Fabianijeva vizija je kot središče sodobne Ljubljane predvidela današnji Sodnijski trg, ena izmed glavnih mestnih osi pa naj bi postala Miklošičeva ulica. Večino Hribarjevih stavb zaznamujejo za secesijo značilni in izredno očarljivi stilizirani cvetlični ornamenti.

Trgovski paviljon Šiška je del nekdanjega “komunalnega centra” Šiške, ki so ga sestavljali stavba Občine Šiška, kino in hotel. Prvotno sta bila tu načrtovani dve trgovski hiši, od katerih je bila zgrajena le ena in poleg nje manjši trgovski paviljon. Modernistično zasnovana stavba je bila po načrtih Miloša Bonče zgrajena leta 1964

Župna cerkev sv. Nikolaja na Jančah je nastala iz prvotne zaobljubljene kapele sv. Nikolaja, ki je v osnovi danes prezbiterij cerkve. Cerkev s pokopališčem je pomemben člen v razvoju baročne sakralne arhitekture v ljubljanski okolici.