Ustvarjalna Evropa (Creative Europe) je nadnacionalni program Evropske unije, ki se izvaja v obdobju med letoma 2014 in 2020 ter se deli na tri sklope: podprogram Kultura, podprogram MEDIA in medsektorski sklop. Foto: EPA
Ustvarjalna Evropa (Creative Europe) je nadnacionalni program Evropske unije, ki se izvaja v obdobju med letoma 2014 in 2020 ter se deli na tri sklope: podprogram Kultura, podprogram MEDIA in medsektorski sklop. Foto: EPA

Izmed 529 prijavljenimi projekti iz vse Evrope je na razpisu zgolj 66 projektom uspelo priti do odobritve finančnih sredstev. Med njimi so tudi tri vodje projektov iz Slovenije, in sicer Muzeji radovljiške občine, Narodna galerija ter KID KIBLA. Ob njih je uspeh poželo še devet slovenskih partnerskih organizacij.

Projekti večjega in manjšega obsega
Muzeji radovljiške občine in Narodna galerija so bili uspešni na razpisu v kategoriji manjših projektov, mariborska KID KIBLA pa v kategoriji večjih projektov.

Kot partnerske organizacije pri projektih, ki jih vodijo organizacije iz drugih držav oziroma v enem primeru druga organizacija iz Slovenije, pa so bile uspešne naslednje organizacije: Združenje zgodovinskih mest Slovenije, Zveza Društev mladih in kreativnih Tolmin, Forum Ljubljana, KID PiNA, Univerza v Novi Gorici, ŠKUC, Društvo za sodobno umetnost X-OP, Nomad Dance Academy Slovenia in Društvo ustvarjalcev sodobne slovenske kulture - Delavnica.

Še zgovorna statistika …
Evropska komisija je podprla 51 projektov sodelovanja manjšega obsega in 15 večjega obsega. Slovenske organizacije kot vodje in partnerji sodelujejo pri 11 odobrenih projektih. To "predstavlja skoraj 17 % vseh odobrenih projektov (66)".

"Glede na višino skupaj odobrene podpore za slovenske vodje projektov smo v primerjavi z lanskim razpisom uspešnejši, saj so vodje prejeli približno 2 milijona evrov (lani 800.000 evrov). /.../ Letos je bilo v obeh kategorijah podprtih 66 projektov, lani na primer 80," so zapisali pri Centru Ustvarjalna Evropa Slovenija (CED), nacionalni informacijski pisarni za promocijo programa Ustvarjalna Evropa. Dodali so še, da je konkurenca vsako leto vse večja, zato je uspeh teh organizacij toliko večji.

S povezovanjem do prečenja meja
Sicer pa je Ustvarjalna Evropa (Creative Europe) nadnacionalni program Evropske unije, ki se izvaja v obdobju med letoma 2014 in 2020 ter je namenjen promociji evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, spodbujanju čezmejnega sodelovanja, pa tudi povečanju njihovega prispevka k rasti in novim delovnim mestom.