Vasko Simoniti je povedal, da je kultura dobila dovolj proračunskih 
sredstev. Foto: RTV SLO
Vasko Simoniti je povedal, da je kultura dobila dovolj proračunskih sredstev. Foto: RTV SLO
Majda Širca
Majda Širca je izrazila skrb nad prihodnostjo kulturnega tolarja, ki bo usahnil s koncem leta 2008. Foto: RTV SLO
SNG Opera in balet Ljubljana
Simoniti je spomnil na projekte, ki jih financira ministrstvo, med katerimi je tudi obnova ljubljanske Opere. Foto: RTV SLO/Polona Balantič

Sklep o tem so sprejeli na seji, na kateri sta spregovorili tudi opozicijski poslanki Majda Potrata (SD) in Majda Širca (Zares), ki poudarjata, da se z rebalansom državnega proračuna za prihodnji dve leti v delu, namenjenem za kulturo, zmanjšujejo sredstva za ljubiteljsko kulturo. Minister za kulturo Vasko Simoniti pa meni, da je kultura dobila dovolj proračunskih sredstev.

Za osem odstotkov višji proračunski delež
Za kulturo v letih 2008 oziroma 2009 predvideva rebalans proračuna 232 oziroma 239 milijonov evrov. Po Simonitijevih besedah je v obeh predlogih rebalansov predvideno realno povečanje ali vsaj ohranitev sredstev za domala vse postavke. Nove postavke rebalansa predvidevajo ohranjanja kulturne dediščine, dokončanje spomenika na Cerju ter povezovanje potencialov Krasa, med posebne postavke pa so po nedavni ujmi uvrstili tudi obnovo bolnišnice Franja. Proračunski delež se sicer za področje kulture povečuje za osem odstotkov.

Skrb nad prihodnostjo kulturnega tolarja
Majda Širca je izrazila skrb nad prihodnostjo t. i. kulturnega tolarja, ki bo usahnil s koncem leta 2008. Kot je pojasnil minister za kulturo, se sam tega zaveda, zato na ministrstvu pripravljajo podaljšanje zakona. Simoniti meni, da je nujno treba izpeljati projekte, ki so bili v okviru kulturnega tolarja že začeti.

Simoniti: Ljubiteljska kultura ne bo ogrožena
Na vprašanje Majde Potrata, zakaj so predvideni tako majhni prilivi za ljubiteljsko kulturo, je Simoniti odgovoril, da ta dejavnost ne bo ogrožena, in navedel vrsto projektov, ki jih financira ministrstvo, med katerimi so obnova ljubljanske Opere, Metelkove in Moderne galerije. Poleg tega pa pripravljajo tudi projekt zagotovitve nove lokacije Arhiva Slovenije na Roški, za kar ministrstvo nima na voljo dovolj sredstev, se bodo pa potrudili zagotoviti podlago za poznejšo izpeljavo projekta.

Poslanska pobuda Sama Bevka
V sklepu odbora DZ-ja RS-a za kulturo, šolstvo in šport so povzeli tudi pobudo poslanca Socialnih demokratov Sama Bevka za podaljšanje oziroma pripravo novega zakona za obdobje 2009-2013. V pobudi je med drugim zapisano, da naj se pri pripravi zakona prednostno upoštevajo tisti programi in naložbe, ki so še vedno nujno potrebne in so že bile vključene v dosedanji zakon o "kulturnem tolarju", zlasti tiste iz prve različice zakona, pa kljub temu doslej še niso bile realizirane.