Center Rotovž postavljajo, da bi rešili več desetletij trajajočo prostorsko stisko osrednje enote Mariborske knjižnice, prav tako pa bo v novi stavbi razstavne prostore dobil prostor Umetnostne galerije Maribor (UGM) in mestni kino. Mariborski župan Saša Arsenovič napoveduje, da bo Center Rotovž "novo srce mesta".

Gradnjo na Rotovškem trgu so začeli februarja 2022. Foto: Mestna občina Maribor
Gradnjo na Rotovškem trgu so začeli februarja 2022. Foto: Mestna občina Maribor

Gradnja sodobnega centra nekoliko zaostaja za prvotno zastavljeno časovnico, saj se je že na začetku izkazalo, da bodo potrebna nekatera dodatna dela. Izvedba del je zelo zahtevna, saj poteka v starem mestnem jedru, z omejenim dostopom do gradbišča, prihaja pa tudi do nepričakovanih dodatnih del.

Ko so februarja 2022 začeli graditi na Rotovškem trgu, so morali najprej porušiti staro stavbo knjižnice in nasproti stoječi objekt, nato pa poglobiti trg. "Trenutno smo nekje na polovici gradbenih del oziroma na eni tretjini vseh del, vezanih na projekt Center Rotovž," sporočajo z mariborske občine.

 Vrednost naložbe se ocenjuje na nekaj več kot 31 milijonov evrov. Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec
Vrednost naložbe se ocenjuje na nekaj več kot 31 milijonov evrov. Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec

Trenutno se na gradbišču izvajajo betonska dela na novem delu objekta knjižnice in galerije, v južnem delu gradbene jame so že zgradili novo konstrukcijo do ravni nekdanjega (in prihodnjega) Rotovškega trga. Na mestu nekdanjega objekta knjižnice izvajajo podgradnjo nekdanjih ledenic oziroma starih kletnih prostorov, na objektih ob gradbeni jami, ki jih niso porušili, pa končujejo statične ojačitve in se pripravljajo na podgradnjo pod njimi.
Največji izziv je podgradnja ledenic oziroma kletnih prostorov, ki se ohranjajo. "Pod celotnim delom stare kleti je treba izvesti izkope, podbetonaže sten ter novo talno ploščo. Vsa ta dela potekajo fazno in v zelo utesnjenih prostorih. Prav tako sta nam izziv dostopnost in omejenost gradbišča, za kar je potrebno vsakodnevno prilagajanje," pravijo na občini.

"Projekt je naletel na prvo večjo oviro pri prvotno zastavljeni časovnici že ob začetku del, ob rušitvah obstoječih objektov, ko se je izkazalo, da eden izmed sosednjih objektov nima samostojne stene. Tako je bilo treba rušitev ustaviti in najti ustrezno inženirsko rešitev. Tudi celoten proces umeščanja novega objekta znotraj strnjenega mestnega jedra je bil zamuden in je zahteval prilagoditve," pravijo na občini. Poslikave ob mestni hiši se bodo ohranile

Razrez Centra Rotovž. Foto: Arhitekturni atelje Medprostor
Razrez Centra Rotovž. Foto: Arhitekturni atelje Medprostor

Posebej zahtevno in zamudno je bilo varovanje arkad mestne hiše Rotovž. Te so namreč pomemben renesančni spomenik in jih je bilo treba zaščititi, da se med postavljanjem centra ne bi porušile. Dodatna dela so bila potrebna tudi pri rekonstrukciji ohranjenega objekta ob mestni hiši zaradi odkritja spomeniško pomembnih poslikav v njem. Te poslikave nameravajo ohraniti, ni pa še jasno, ali jih bodo lahko tudi obnovili.

K prvotni pogodbi z izbranima gradbincema Pomgrad in GIC Gradnje sta bila, potem ko se je izkazala potreba po dodatnih delih, sklenjena že dva dodatka.

Vrednost naložbe se trenutno ocenjuje na nekaj več kot 31 milijonov evrov, medtem ko je bila vrednost po osnovni naložbeni dokumentaciji pri 25 milijonih evrih. V skladu z dogovorom z ministrstvom za kulturo bo država prispevala 12,7 milijona evrov, preostalo občina.
Osnovna pogodba za gradbeno-obrtniška dela je bila sklenjena v vrednosti približno 19 milijonov evrov. Ta pa ne zajema dobave opreme za objekt, za kar mora občina še objaviti razpis za izvedbo.

Z gradnjo Centra Rotovž bo Mariborska knjižnica pridobila sodobne prostore za izvajanje svoje glavne dejavnosti zbiranja, obdelave in posredovanja vseh vrst knjižničnega gradiva, pa tudi za dejavnosti tečajev, predavanj, razstav in delavnic. Opremljeni naj bi bili z najsodobnejšo tehnologijo, del Centra Rotovž naj bi bila tudi računalniška delavnica.

Prostor za vizualno umetnost in film
Center bo dal prostor tudi raznim prireditvam. V njem bo še nov razstavni prostor Umetnostne galerije Maribor, ki bo omogočal postavitev razstav na osnovi sodobnih konceptov, ter prostor za galerijske delavnice in predavanja, za otroško ustvarjanje in igro. V kleti je predviden prostor za mestni kino, s čimer naj bi Maribor končno pridobil stalno mesto za podporo filmski in avdiovizualni umetnosti. Na območju nekdanje restavracije Rotovž je predvidena manjša kavarna.

Razstavne prostore bo v centru dobila tudi Umetnostna galerija Maribor. Foto: Arhitekturni atelje Medprostor
Razstavne prostore bo v centru dobila tudi Umetnostna galerija Maribor. Foto: Arhitekturni atelje Medprostor

Objekt, ki so ga izrisali v arhitekturni pisarni Medprostor, se bo raztezal po 8500 kvadratnih metrih površine v več etažah, tudi pod zemljo. Največji del objekta, namenjen povezovanju vseh programov, naj bi bil multimedijski oz. prireditveni prostor v kleti, pod trgom.

Nekdanja knjižnica namenjena nevladnim organizacijam
Dostop do centra bo še vedno s Slomškovega in Glavnega trga, dodatno pa naj bi bil dosegljiv tudi z Lekarniške ulice, kjer je predvidena ureditev manjšega dvorišča. Objekt nekdanje Pionirske knjižnice Rotovž, ki ni del Centra Rotovž, naj bi v prihodnje namenili za delovanje nevladnih organizacij na področju mladinskega sektorja.