Foto: EPA
Foto: EPA

Pismo sta pesnik Marko Kravos in pisatelj Slavko Pregl naslovila na vlado in vodjo delovne skupine za pripravo ukrepov za blaženje koronakrize Mateja Lahovnika.

O pomenu slovenske knjige je veliko govora in znanih podatkov, sta zapisala. V slovenskih splošnih knjižnicah se letno izposodi 25 milijonov enot knjižničnega gradiva, knjižnice beležijo 12 milijonov obiskov letno in imajo pol milijona rednih članov. Nakup knjižničnega gradiva zanje s strani države kljub predpisanim standardom zadnja leta močno upada, četudi je očitno, da imajo ti nakupi izjemen multiplikacijski učinek.

Dnevi karantene so nazorno pokazali, da so knjige izjemno pomembna in potrebna kulturna dobrina. Zato knjižnice zaslužijo vsaj triodstotno podporo v primerjavi s turizmom.

.

V slovenskih osnovnih in srednjih šolah je 250.000 učenk in učencev, za katere v šolskih knjižnicah v zadnjih letih v nasprotju z napisanimi standardi vsako leto ni kupljenih 150.000 knjig, pomanjkanje sodobne mladinske literature v šolah porazno deluje na jezikovno in bralno kulturo mladih.

Predlagata, da po zgledu podpore polnoletnim (200 evrov) in mladoletnim (50 evrov) osebam v Sloveniji, kar je vlada namenila za reševanje slovenskega turizma, namenijo splošnim knjižnicam po deset evrov na vsakega člana knjižnice in šolskim knjižnicam po dvajset evrov na šolarja namenskih sredstev za nakup knjig.

"Mislim, da smo bili srečni vsi: naši uporabniki in mi, zaposleni v knjižnici"

"S tem boste omogočili obogatiti knjižne fonde javnih knjižnic in podprli propadajoče slovensko založništvo, ki je v času epidemije utrpelo še dodatne izgube. Dnevi karantene so nazorno pokazali, da so knjige izjemno pomembna in potrebna kulturna dobrina. Zato knjižnice zaslužijo vsaj triodstotno podporo v primerjavi s turizmom," sta zapisala.

"Obenem naj bo to jasna zaveza države, da bo v prihodnje spoštovala obveznosti, ki jih ima do splošnih in šolskih knjižnic ter seveda do več sto tisoč bralk in bralcev v Sloveniji," sta sklenila.