Slovar je življenjsko delo Vilka Novaka. Foto: RTV SLO
Slovar je življenjsko delo Vilka Novaka. Foto: RTV SLO
Slovar stare knjižne prekmurščine
Slovar prinaša skoraj 15.000 iztočnic. Foto: RTV SLO
Slovar stare knjižne prekmurščine
Slovar je živlenjsko delo Vilka Novaka, ki je umrl leta 2003. Foto: RTV SLO
Slovar stare knjižne prekmurščine

S Slovarjem stare knjižne prekmurščine, življenjskim delom Vilka Novaka, se je zgodilo prav to - prva naklada je pošla v treh tednih. Novak je besedje nabral v 25 delih, izdanih med letoma 1715, ko je izšla prva knjiga v prekmurščini, in letom 1919, ko se je Prekmurje v isti državi pridružilo slovenščini.

Delo, ki je izšlo pri ZRC-ju SAZU-ja, vsebuje skoraj 15.000 iztočnic in malo manj kot 2.500 podiztočnic, ki jih bodo večinoma razumeli tudi današnji govorci prekmurščine, saj se ta v zadnjih stoletjih ni veliko spreminjala, je opazil Luka Novak, avtorjev vnuk. Spremembe so bile po njegovem mnenju vsekakor manjše kot spremembe knjižne slovenščine od Trubarjevih prvih del do danes.

Več kot le zbirka besed
Slovar stare knjižne prekmurščine je nastal tudi zaradi posebnosti v slovnici in besedju. Direktor ZRC-ja SAZU-ja Oto Luthar pa opozarja še na eno njegovo dobro stran - zgodovinarjem, geografom, etnologom je izdaja več kot slovar, saj lahko v njem vidijo, kakšno je bilo v določenem časovnem obdobju in dialektu kakšno krajevno ime ipd. Slovar se namreč definira kot narečno-zgodovinski, zato je pomemben za slovensko etimologijo, zgodovinsko slovnico, primerjalnojezikoslovne in dialektološke raziskave.

Poznavalec Prekmurja, književnosti in kulture
Luthar je pojasnil tudi, da je Novak delo za slovar začel že v prejšnjem dogovoru s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Že ob koncu 60. in v začetku 70. let je imel zbranih okoli 160.000 listkov, ki jih ni porabil samo za pred kratkim izdani slovar, katerega redakcijo je opravila Milena Hajnšek Holz. Znanstvena dognanja so mu prav prišla tudi pri pisanju drugih del o Prekmurju in njegovi kulturi, kot so Ljudska prehrana v Prekmurju, Slovenska ljudska kultura, Izbor prekmurskega slovstva, Slovenske ljudske molitve in Slovenska krajina.

Malo možnosti za stik s prekmurščino
Slovar stare knjižne premurščine je prvič izšel oktobra lani, zaradi velikega zanimanja pa je zdaj doživel prvi ponatis. Njegova cena je 20 evrov, kar je Luthar pojasnil, da se ZRC SAZU-ja trudi cene svojih del spustiti kar najnižje, da si jih lahko privošči čim več bralcev. Če ti ne živijo v prekmurju, sicer nimajo prav veliko možnosti, da bi slišali prekmurščino, saj se prekmurščina kot nadnarečni pokrajinski knjižni jezik ohranja v zasebnem sporazumevanju, kot obredni jezik pri evangeličanih ter kot publicistični in umetnostni jezik prekmurskih avtorjev, a je Vlado kreslin opazil, da njegovih prekmurskih skladb na radiu ni slišati.

Slovar stare knjižne prekmurščine