Občina Hrastnik je februarja na javnem razpisu ministrstva za kulturo za sanacijo ogroženih in pomembnih kulturnih spomenikov kandidirala s projektom Obnova Mlakarjevega stanovanja in bila pri tem uspešna.

Mlakarjevo stanovanje je trenutno v izjemno slabem stanju. Foto: hrastnik.si
Mlakarjevo stanovanje je trenutno v izjemno slabem stanju. Foto: hrastnik.si

Ključni del urbane rudarske krajine
Danes so porušene vse hiše hrastniške kolonije, razen te, zato je treba objekt varovati tako, da se bo njegova avtentičnost kar najbolj ohranila. Rudarske kolonije so namreč ključni sestavni del urbane rudarske krajine, zato je treba ohranjati njihovo pričevalnost, so sporočili s hrastniške občine.

Zunanja obnova stavbe bo končana do konca tega leta, v naslednjem pa želijo pristopiti tudi k notranji prenovi in vzpostavitvi hostla z unikatnim in tematskim ambientom, ki bo pričal o času življenja rudarskih družin, za kar bodo sredstva znova iskali tudi na razpisih.

Objekt je trenutno v izjemno slabem stanju, zato je revitalizacija nujna, saj se kot tak trenutno ne more uporabljati, z nadaljnjim propadanjem pa lahko stavbo za vedno izgubijo. Obnova bo vključevala torej zunanjo prenovo, saj sta dotrajana fasada in zunanje stavbno pohištvo, nujno je treba zavarovati zunanje okno podstrešja in vrata v sanitarije, saj iz odprtin raste rastlinje. Notranjost je z izjemo ene enote opuščena, notranje stavbno pohištvo, ometi in tlaki so potrebni obnove.

Kamerat: Hrastnik v juliju dobi prvi festival delavskega filma

Naravni materiali za ohranitev avtentičnosti
Z občine so sporočili tudi, da bodo za obnovo uporabili naravne materiale, saj se bo zgolj tako lahko kar najbolj ohranila avtentičnost. Objekt želijo urediti na način, da bo zunanjost v celoti ohranila svojo nekdanjo podobo. Vsa dela bodo opravljena ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), ki bo nad obnovo izvajal strokovni nadzor.

Tudi za krepitev lokalne identitete
Z obnovo Mlakarjevega stanovanja želi hrastniška občina ubrati prvi korak h krepitvi lokalne identitete skozi varovanje in ohranjanje kulturne dediščine, ki bo s trajnostno promocijo in uporabo nadgradila kulturno turistično ponudbo Hrastnika in celotne regije. Po zaključenem projektu zunanje prenove oziroma sanacije želi občina v naslednjih letih vzpostaviti mladinski hostel. S to sekundarno dejavnostjo bo omogočena ohranitev rudarske dediščine tudi v prihodnje.