Avguštin iz Hipona, največji latinski cerkveni oče, je bil cerkveni učitelj, rimski cerkveni pisatelj in filozof. Uvrščamo ga med prve odločilne filozofe krščanskega srednjega veka. Foto: Wikipedia
Avguštin iz Hipona, največji latinski cerkveni oče, je bil cerkveni učitelj, rimski cerkveni pisatelj in filozof. Uvrščamo ga med prve odločilne filozofe krščanskega srednjega veka. Foto: Wikipedia