Stavba iz konca 18. stoletja, ki je primer mogočne fužinarske hiše, že dlje časa nujno potrebuje obnovo. Občina na razpisih za sofinanciranje prenove ni bila uspešna, zato bo 213.000 evrov vredno sanacijo strehe plačala sama. Foto: Kovaški muzej Kropa
Stavba iz konca 18. stoletja, ki je primer mogočne fužinarske hiše, že dlje časa nujno potrebuje obnovo. Občina na razpisih za sofinanciranje prenove ni bila uspešna, zato bo 213.000 evrov vredno sanacijo strehe plačala sama. Foto: Kovaški muzej Kropa

"Iz občinskega proračuna nam je uspelo zagotoviti toliko denarja, da streho prenovimo in objekt zaščitimo še pred zimo, kar je izjemnega pomena," je povedal radovljiški župan Ciril Globočnik.

Dela prenove strehe se začenjajo ta teden, predvidoma pa bodo končana do konca novembra.

Sledila bo celovita obnova hiše

Po obnovi strehe bo v prihodnjih letih sledila celovita obnova Klinarjeve hiše, med drugim: obnova fasade, umestitev dvigala in kotlovnice ter zunanja ureditev, za kar bo treba zagotoviti približno milijon evrov.

Kot so sporočili z občine, je projektna dokumentacija že izdelana, občina čaka le še na izdajo gradbenega dovoljenja.

"Ob tem si želimo tudi sredstva kulturnega ministrstva, ker je Kropa spomenik državnega pomena," je izpostavil Globočnik.

Klinarjeva hiša objekt kulturne dediščine

Samo Klinarjevo hišo pa so na občini kot izjemen objekt kulturne dediščine v začetku letošnjega leta razglasili za kulturni spomenik lokalnega pomena, da bi lahko sodelovali na državnih razpisih za sofinanciranje prenove.

O nujnosti prenove objekta, v katerem domuje kovaški muzej, je govor že več let, še zlasti pa od leta 2017, odkar zaradi izliva vode dve sobi nista več uporabni. Ker je celotna prenova ocenjena na več kot milijon evrov, jo bo občina izvajala po delih. Obnova strehe in ostrešja je bila načrtovana v letu 2022, a je občini sredstva zanju uspelo zagotoviti že v letošnjem proračunu.

V Kropi poteka več sanacij objektov

Sicer pa se bo v Kropi v tem mesecu začela tudi sanacija opornega zidu pod cerkvijo Sv. Lenarta. Dela v vrednosti 197.000 evrov so potrebna zaradi plazenja brežine, izbrani izvajalec pa jih bo zaključil do konca leta.

Končuje se tudi obnova vojnega grobišča v Dragi, kjer je občina z 10.000 evri prenovila obeliske in spomenike z imeni padlih. Letos načrtujejo še obnovo strehe na zgornjem stolpu gradu Kamen, za predvidena dela v vrednosti približno 40.000 evrov pa občina še pridobiva soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Predvidena je tudi sanacija brežine za Plečnikovima paviljonoma v Begunjah, za kar je v proračunu zagotovljenih 150.000 evrov. Občina že pripravljeno projektno rešitev še prilagaja mnenju Zavoda za varstvo kulturne dediščine. "Upamo, da bo to rešeno v čim krajšem času in da bo po sanaciji brežine v prihodnjem letu lahko steklo tudi restavriranje paviljonov," je povedal župan.