Grad Borl je po tem, ko ga je država pred leti poskušala prodati, letos dočakal začetek obnovitvenih del. Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat
Grad Borl je po tem, ko ga je država pred leti poskušala prodati, letos dočakal začetek obnovitvenih del. Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat

Izšla bo 6. decembra, kar je na dan, ko v tem kraju vsako leto pripravljajo prireditev Barbarno. Te letos zaradi epidemije ne bodo izvedli.

Predsednica društva Sonja Golc, ena od urednic knjige, pravi, da so se pred dvema letoma odločili, da bodo podrobneje preučili zgodovino Borla v 20. stoletju. "Čeprav je to obdobje časovno najbližje sedanjemu času, pa so viri precej razdrobljeni, poznavanje tega časa pa ni pretirano dobro. Med ljudmi kroži veliko različnih zgodb, celo v zgodovinskih virih smo naleteli na nasprotujoče si podatke," je pojasnila.

Prenovljeni grad Borl naj bi s prirodoslovno razstavo vrata odprl konec leta 2020

Sedem prispevkov osmih avtorjev
Knjiga bo obsegala več kot 200 strani. Sourednica Mira Petrovič razlaga, da bo knjigo sestavljalo sedem prispevkov osmih avtorjev. S Sonjo Golc sta opisali stanje v prvi polovici stoletja, Aleš Marđetko pa je preučil čas med drugo svetovno vojno, ko je bil grad taborišče za zavedne Slovence.

Mateja Muršec je osvetlila čas, ko je Borl na široko odprl svoja vrata in postal letovišče, Marjeta Ciglenečki se je razpisala o opremi gradu v prejšnjem stoletju, Barbara Lečnik pa o obdobju prehoda Borla pod okrilje varuhov kulturne dediščine in takratnih obnov. Novinar Franc Milošič se je usmeril v velikopotezne, a nikoli uresničene načrte s takrat zaprtim objektom v 80. in začetku 90. let prejšnjega stoletja. Ker je bil dvorec vselej tudi turistična zanimivost, je Monika Klinc grad v knjigi opisala kot točko na turističnem zemljevidu.

Vsi avtorji prispevkov so se odpovedali honorarjem. Za stroške tiska in oblikovanja so se obrnili na ljubitelje gradov, še posebej Borla, da si s prednaročilom zagotovijo svoj izvod, društvu pa omogočijo izdajo knjige.

Društvo je pred desetletjem že izdalo knjigo o gradu, pred sedmimi leti pa knjigo Žrtve vojn, ki jo je napisal njihov zdaj že pokojni prvi predsednik Martin Prašnički. Leta 2016 so izdali še knjigo Belanski narečni govor.

Dva ločena projekta obnove
Grad Borl je po tem, ko ga je država pred leti poskušala prodati, letos dočakal začetek obnovitvenih del. Trenutno tam po besedah Sonje Golc potekata dva ločena projekta, direkcija za infrastrukturo izvaja sanacijo skale pod objektom, ministrstvo za kulturo pa delno obnovo objektov, ki se nahajajo na desni strani oziroma okoli zunanjega dvorišča.

Prvi bi moral biti že končan, a so se dela podaljšala po tem, ko so ob začetku del ugotovili, da je tudi levi del območja v precej slabem stanju, hkrati pa so na terasi odkrili stare zidove, zaradi česar je bilo treba spremeniti načrt ureditve. Za sanacijo brežine, zidu in terase gradu je bilo namenjenih 1,4 milijona evrov, ki sta jih ob kohezijskih sredstvih zagotovili ministrstvi za kulturo in infrastrukturo.

Gradbena dela naj bi končali še letos, nato pa je treba urediti še opremo za razstavne prostore. : Radio Maribor/Aleks Horvat
Gradbena dela naj bi končali še letos, nato pa je treba urediti še opremo za razstavne prostore. : Radio Maribor/Aleks Horvat

V sklopu drugega projekta poteka zunanja ureditev gradu ter postavitev prirodoslovne razstave – to opisujejo kot prvi korak k oživitvi dogajanja. Dela so ocenjena na dva milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,6 milijona evrov, preostanek je zagotovila država.

Ministrstvo je odprtje prenovljenega dela napovedalo za drugo polovico naslednjega leta. "Gradbena dela naj bi končali še letos, nato pa je treba urediti še opremo za razstavne prostore," je še povedala Sonja Golc.