Foto: BoBo
Foto: BoBo

Potem ko je prejšnja koncesija za žičniške naprave zapadla, je zdaj med vladnimi gradivi predlog nove uredbe o koncesiji. Nad Bohinjsko Bistrico so načrtovane tri krožne kabinske žičnice, za katere je treba pridobiti tudi še gradbeno dovoljenje.

Podjetje 2864 Bohinj je pobudo o zainteresiranosti za graditev krožnih kabinskih žičniških naprav na območju Bohinjske Bistrice na ministrstvo za infrastrukturo podalo 8. aprila. Ministrstvo je sicer že v predhodnem postopku februarja 2012 izdalo odločbo o utemeljeni potrebi za graditev žičniških naprav med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom pod Malim vrhom ter Slatnikom.

Bohinjci nepotrpežljivo: "Resno že razmišljamo o tem, da bomo tožili državo"

Osnutek uredbe je koncesijski akt, namenjen neposredni podelitvi koncesije podjetju 2864 Bohinj za gradnjo žičnic na območju nekdanjega smučišča Kobla. Investitor je že koncesionar obstoječe vlečnice Kozji hrbet, na katero se bodo navezovale nove krožne kabinske žičnice Badjura, Zois in Ceconi. Koncesija se bo podelila za obdobje 40 let, je pa tudi eden izmed pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Občina Bohinj je lani podjetju 2864 Bohinj, ki je v lasti proizvajalca žičniških naprav Leitnerja in njegovega zastopnika za območje Balkana, podelila koncesijo za vlečnico Kozji hrbet. Predtem je namreč podjetje kupilo tudi vse naprave in objekte družbe Kobla ŽTG v stečaju.

Investitor se je trudil vlečnico, ki miruje že skoraj 10 let, zagnati že v pretekli zimski sezoni, vendar je uporabno dovoljenje dobil šele 15. marca, ko za smuko ni bilo več dovolj snega. Zdaj si v podjetju prizadevajo, da bi uredili vse potrebno za umetno zasneževanje, da bi lahko vlečnico, neodvisno od naravnega snega, zagnali decembra.

Zagon Kozjega hrbta naj bi bil prvi korak k uresničitvi že vrsto let načrtovanega projekta smučarskega centra 2864, ki je po Mencingerjevem mnenju nujen za razvoj zimske turistične sezone v Bohinju. Potem ko je prejšnja koncesija za žičniške naprave na območju Koble in za smučarski center 2864 v času pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj že zapadla, bo nova koncesija omogočila nadaljevanje postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Načrtovana je gradnja treh krožnih kabinskih žičnic, in sicer prve od Bohinjske Bistrice do Raven, druge od Raven do vrha Koble ter tretje, ki bi predstavljala širitev do Slatnika. Za zdaj je zamišljeno, da bi v smučarskem oziroma gorskem centru, kjer bi bila pomembna tudi poletna sezona, delovale le krožne kabinske žičnice in ne sedežnice.