Izbrani izvajalec bo dela izvajal med izvozom Bizovik in razcepom Malence, kjer namerava Dars z različnimi ukrepi povečati pretočnost in prometno varnost. Foto: BoBo
Izbrani izvajalec bo dela izvajal med izvozom Bizovik in razcepom Malence, kjer namerava Dars z različnimi ukrepi povečati pretočnost in prometno varnost. Foto: BoBo
Ponudbe, ki bodo brez DDV presegale 2,35 milijona evrov, bo Dars ocenil kot nedopustne in jih ne bo upošteval v postopku ugotavljanja najugodnejšega ponudnika. Foto: Reuters
Dars ima v prihodnjih letih načrte tudi na zahodni ljubljanski obvoznici. Na približno trikilometrskem odseku med razcepoma Koseze in Kozarje, ki je tudi sicer prometno najbolj obremenjen del celotnega slovenskega avtocestnega sistema, načrtuje širitev v šestpasovnico z dograditvijo dodatnega prometnega pasu na obeh polovicah vozišča. Foto: BoBo

Dela, ki naj bi bila izvedena do polletja, so po novem ocenjena na 2,35 milijona evrov, izvajalca pa bodo izbrali ta mesec. Dars je sicer razpis za dela na omenjenem odseku že objavil, ker pa so prispele ponudbe presegale razpisano vrednost - ta je bila nekaj več kot dva milijona evrov, se je odločil razpis ponoviti.

Rok za oddajo ponudb je 22. januar do 12. ure, uro kasneje bodo ponudbe tudi odpirali, so povedali v upravljavcu in vzdrževalcu avtocest.

Ponudbe, ki bodo brez DDV-ja presegale 2,35 milijona evrov, bo Dars ocenil kot nedopustne in jih ne bo upošteval v postopku ugotavljanja najugodnejšega ponudnika.

Na prvem razpisu, odpiranje ponudb je bilo septembra, je sicer najnižjo ponudbo dal konzorcij Strabag in Trgograd (2,29 milijona evrov), sledili sta ponudbi CPG (2,35 milijona evrov) in Mapri Proasfalt (nekaj manj kot 2,41 milijona evrov).

Zdaj obstaja počasni pas
Izbrani izvajalec bo dela izvajal med izvozom Bizovik in razcepom Malence, kjer namerava Dars z različnimi ukrepi povečati pretočnost in prometno varnost. To bo rešil načrtovani tretji pas, ki bo vodil od predora Golovec do izvoz Ljubljana - jug, ravno tako bodo tretji pas uredili skozi galerijo Strmec.

Na omenjenem delu vzhodne ljubljanske obvoznice sicer že obstaja t. i. tretji pas za počasna vozila, a le od priključka Bizovik do pokritega vkopa Strmec. Od tod do predora Golovec se nato nadaljuje odstavni pas, tik pred predorom pa so že po obstoječi prometni ureditvi vzpostavljeni trije pasovi, ki vodijo tudi skozi predor.

"Z razmeroma majhnimi gradbenimi posegi bomo zdaj odstavni pas od galerije Strmec in tudi skozi njo ter vse do predora Golovec preuredili v tretji pas, kar pomeni, da bomo imeli potem od Bizovika do Malenc (v smeri Dolenjske) neprekinjeno tri vozne pasove," so pojasnili na Darsu.

Pred izvozom Ljubljana - jug potrebni večji gradbeni posegi
Razcep Malence, ki povezuje vzhodno in južno ljubljansko obvoznico, ima zdaj v pretežnem delu urejena dva prometna pasova. Neposredno pred priključevanjem kraka na odsek južne ljubljanske obvoznice se levi prometni pas zaključi, krak pa se prek pospeševalno-zaviralnega pasu priključuje na avtocesto proti razcepu Kozarje oz. izključuje na rampi Ljubljana - jug proti Rudniku.

Po novem bi bila na kraku, ki povezuje vzhodno in južno obvoznico, dva pasova. Skrajno desni vozni pas bi služil izključno za vozila, ki so namenjena iz predora Golovec na izvoz Ljubljana - jug, levi pas pa bi se nadaljeval v pas za prepletanje vozil iz vzhodne ljubljanske obvoznice in dolenjske avtoceste. Pri tem je treba izvozno rampo priključka Ljubljana - jug izvesti dvopasovno.

Pred izvozom Ljubljana - jug bodo tako potrebni nekoliko obsežnejši gradbeni posegi, saj je treba dograditi priključni nasip in na njem zgraditi vozišče. Izgradnja dodatnega pasu bo po oceni Darsa povečala propustnost.

"Študija je pokazala, da je z izvedbo tega posega na območju prepletanja med jutranjo in popoldansko konico od 500 do 850 vozil na uro manj, saj so ta vozila na posebnem ločenem voznem pasu," so poudarili na Darsu.

Dela se leta 2019 obetajo tudi na zahodni obvoznici
Dars ima sicer načrte tudi na zahodni ljubljanski obvoznici. Na približno trikilometrskem odseku med razcepoma Koseze in Kozarje (mimo priključka Brdo), ki je tudi sicer prometno najbolj obremenjen del celotnega slovenskega avtocestnega sistema, načrtuje širitev v šestpasovnico z dograditvijo dodatnega prometnega pasu na obeh polovicah vozišča.

Za dograditev zahodne ljubljanske obvoznice v šestpasovnico je državni prostorski načrt že sprejet, trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ter za izvedbo del. Ta je za zdaj načrtovana za leto 2019, trajala pa bo predvidoma dve gradbeni sezoni, so še povedali.