Županu Občine Radlje ob Dravi Alanu Bukovniku so v petek vročili obtožnico zaradi očitkov o jemanju podkupnine. Foto: BoBo
Županu Občine Radlje ob Dravi Alanu Bukovniku so v petek vročili obtožnico zaradi očitkov o jemanju podkupnine. Foto: BoBo

Alan Bukovnik zadeve ni želel komentirati oz. je to prepustil odvetnici Irmi Pavlinič Krebs, ki je sporočila, da obtožnice še ni natančno proučila. "Po izvedeni preiskavi pa se je po mojem mnenju izkazalo, da ni podan utemeljen sum, da bi župan storil kaznivo dejanje jemanje podkupnine," je v pisnem pojasnilu zapisala Pavlinič Krebsova, ki je napovedala, da bo zoper obtožnico vložila ugovor. Obtožnica v tem trenutku tako ni pravnomočna, nanjo je v osmih dneh od prejema mogoč ugovor.

Bukovnika je, kot je marca letos poročal časopis Večer, kazensko ovadil direktor podjetja Domania Alen Dominić, saj naj bi župan tik pred podpisom pogodbe z omenjenim podjetjem za izvajanje storitve pomoči na domu to pogojeval z odkupom deleža nepremičnine v občini. Domnevno naj bi šlo za sum kaznivega dejanja jemanja podkupnine v korist občine.

Bukovnik je glede tega v preteklosti pojasnil, da je bil na razpisu za podelitev koncesije za izvajanje storitve pomoči na domu kot najugodnejši ponudnik izbran zasebni zavod Domania, ki mu je občina izdala odločbo, ni pa z njim še sklenila pogodbe.

Župana je zmotilo, da želi zasebni zavod v Radljah najeti prostore, ki so v lasti brata podžupana občine. V tem je Bukovnik videl morebitne konflikte interesov, direktorju zavoda Domania pa je zato predlagal, da v najem vzame katerega izmed drugih mogočih prostorov v Radljah.

Dogovora ni bilo. Kot je maja letos pojasnil Dominić, je bila Domania izbrana kot najboljši in najugodnejši ponudnik in ji je bila podeljena koncesija za opravljanje dejavnosti za 10 let, v družbi so tudi prejeli odločbo, ki je postala pravnomočna, a nato občina ni želela podpisati koncesijske pogodbe.

Odškodninska tožba Domanie
Družba Domania je zato vložila tudi odškodninsko tožbo, s katero od občine Radlje terja 23.000 evrov, ker ji je bilo, kot je maja pojasnil Dominić, preprečeno izvajanje storitve pomoč na domu v radeljski občini.

Znesek tožbe predstavlja predviden izgubljen dobiček v 10 letih in stroške, ki so jih imeli s prijavo na razpis. Poskus poravnave med stranema maja letos pred Okrožnim sodiščem v Slovenj Gradcu ni bil uspešen, sodišče pa se je nato odločilo z zadevo počakati na pravnomočni zaključek kazenskega postopka, ki poteka v povezavi s tem.

Kazensko zadevo je sprva obravnavalo specializirano državno tožilstvo, ki je nato zadevo predalo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Slovenj Gradcu. To je obtožnico zoper Bukovnika na slovenjgraško okrožno sodišče vložilo 17. julija letos.

Storitev pomoč na domu, ki jo delno plačuje uporabnik, delno pa sofinancira občina, je v preteklosti v radeljski občini opravljal tamkajšnji center za socialno delo. Po neuspešnem javnem razpisu za podelitev koncesije pa je občina svoj zavod ŠKTM dodatno registrirala še za področje sociale in mu nato brez razpisa podelila pooblastilo za izvajanje javne službe pomoč na domu. To ŠKTM izvaja od junija lani.