Mariborski Lent bodo preuredili v promenado in zaprli za promet. Foto: MMC RTV SLO
Mariborski Lent bodo preuredili v promenado in zaprli za promet. Foto: MMC RTV SLO

Z novimi ureditvami, povezavami in dejavnostmi ob vodi bodo nabrežja postala eno osrednjih zbirališč meščanov in prizorišč urbanega dogajanja. Sodobno oblikovanje nabrežij bo omogočilo uporabnikom posedanje, druženje, igro in rekreacijo, odmor in počitek ter varne dostope do vode. Obenem bo zagotovilo kakovostna prizorišča za kulturne in zabavne dogodke.

false
Prenova obrežja Drave na Lentu bo predvidoma stala slabih 10 milijonov evrov. Foto: EPA

"Ob petih kilometrih struge reke Drave ima Maribor največ vodne obale med vsemi mesti v Sloveniji," so poudarili na mariborski občini. Z ureditvijo obrežja želijo tem javnim površinam dati novo podobo, namenjeno predvsem pešcem in kolesarjem, in poživiti dogajanje ob reki.

Med Mariborčani je obrežje Drave že zdaj priljubljeno za rekreacijo, sprehode in družabne prireditve, a še zdaleč ne tako izkoriščeno kot na primer v Ljubljani. Na desnem bregu reke je gramozna potka, na levem pa gostinske lokale, kopališče, tržnico, lutkovno gledališče in Hišo Stare trte ločujejo od reke dokaj prometna cesta in parkirišča.

"Z novimi ureditvami, povezavami in dejavnostmi ob vodi bodo nabrežja postala eno osrednjih zbirališč meščanov in prizorišč urbanega dogajanja. Sodobno oblikovanje nabrežij bo omogočilo uporabnikom posedanje, druženje, igro in rekreacijo, odmor in počitek ter varne dostope do vode. Obenem bo zagotovilo kakovostna prizorišča za kulturne in zabavne dogodke," napovedujejo na občini.

Slabih 10 milijonov težka naložba
Načrtovana naložba, ocenjena na 9,5 milijona evrov, obsega ureditev kilometer dolgega območja na levem bregu Drave pred starim mestom. Območje med Studenško brvjo in Vodnim stolpom bo urejeno kot promenada, s tem da bo del med Vodnim stolpom in tržnico predviden izključno za pešce in kolesarje, motorni promet pa omejen na dostavo in intervencijska vozila. Parkiranje v tem delu ni več predvideno.

Parkirna mesta bodo ukinili tudi na južni strani ceste na območju med tržnico in Studenško brvjo. Namesto tega bodo razširili pločnik in kolesarsko pot, ki bosta z zelenim pasom ločena od vozišča.

Med tržnico in Vodnim stolpom je predvidena postavitev lesene ploščadi, široke 21 metrov in dolge več kot 550 metrov, v severnem delu proti objektom je predvideno tlakovanje. Ob rob Starega mosta pa bodo umestili dvigalo, ki bo služilo za dodatno vertikalno povezavo med reko in Glavnim trgom poleg že obstoječih stopnic ob mostu.

Sredstva iz mehanizma CTN
Projekt temelji na izbrani arhitekturni ideji iz leta 2010, ki ima tudi že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Občina namerava zanj iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) pridobiti 6,2 milijona evrov, preostalih 3,2 milijona evrov pa naj bi prišlo iz občinskega proračuna.

Do konca letošnjega leta pričakujejo ustrezen poziv ministrstva za okolje in prostor, podpis pogodb o sofinanciranju pa sredi leta 2018. "Po končanih postopkih javnega naročanja je začetek del predviden konec leta 2018, konec vseh del pa na začetku leta 2020," pravijo na občini.

Vzporedno občina v javno-zasebnem partnerstvu načrtuje ob Vodnem stolpu tudi postavitev stalnega odra na Dravi, ki bi olajšal organizacijo Festivala Lent in bil namenjen tudi drugim kulturnim dogodkom. Nižje po reki ima smele načrte tudi novi lastnik kinodvorane Maribox, ki v prihodnjih letih na njihovem delu obrežja napoveduje številne novosti, med drugim spust po jeklenici in bazen.

Skupaj pričakovanih 18 milijonov
K celoviti prenovi dravskega nabrežja bo prav tako prispevala načrtovana obnova Vojašniškega trga in Sodnega stolpa z vzpostavitvijo vinogradniškega muzeja, ki je še eden izmed projektov CTN-ja.

Maribor sicer pričakuje iz mehanizma CTN skoraj 18 milijonov evrov, s katerimi namerava med drugim še obnoviti stanovanja medobčinskega stanovanjskega sklada, obnoviti Rotovški trg z mestno hišo rotovž, obnoviti poti v Mestnem parku in vzpostaviti park ob Pekrskem potoku. Prav tako bi radi zgradili Dravsko kolesarsko pot in sisteme Park & ride in Bike & ride na vstopnih točkah v mesto.

Z novimi ureditvami, povezavami in dejavnostmi ob vodi bodo nabrežja postala eno osrednjih zbirališč meščanov in prizorišč urbanega dogajanja. Sodobno oblikovanje nabrežij bo omogočilo uporabnikom posedanje, druženje, igro in rekreacijo, odmor in počitek ter varne dostope do vode. Obenem bo zagotovilo kakovostna prizorišča za kulturne in zabavne dogodke.