Mestna občina Maribor namerava v letu 2018 najeti dobrih 11 milijonov evrov posojila. Foto: BoBo
Mestna občina Maribor namerava v letu 2018 najeti dobrih 11 milijonov evrov posojila. Foto: BoBo
false
Rebalans proračuna bodo mariborski mestni svetniki predvidoma sprejemali na izredni seji 12. oktobra. Foto: Pixabay

"Z reprogramom dolgov smo si ustvarili dodatno polje, s katerim bomo tudi pospešili lokalno gospodarstvo, po drugi strani pa rešili nekatere težave, ki so že dolgo na dnevnem redu in potrebujejo rešitve v mestu," je na srečanju z novinarji v mestni hiši pojasnil župan Andrej Fištravec.

Dodaten denar potrebujejo med drugim za nakup stavbe Probanke za Mariborsko knjižnico, delno ureditev Koroške ceste, gradnjo dveh cest v industrijski coni Tezno in zahodne tribune na stadionu Ljudski vrt ter urejanje nabrežja Drave in Mestnega parka. Za večino izmed teh projektov pričakujejo delno sofinanciranje od države.

Zaradi nove višine posojila in še nekaterih drugih sprememb bo treba sprejeti rebalans občinskega proračuna, ki so ga mestni svetniki letos sprejeli za dve leti. "V nasprotju s preteklimi leti, ko se je rebalans sprejemal zaradi manjšanja obsega načrtovanih investicij, se tokrat zavezujemo v letih 2017 in 2018 realizirati proračun, kot je bil sprejet," je poudaril Fištravec.

V prvi polovici letošnjega leta so po besedah Nataše Sluga z občinskega urada za finance uspeli realizirati 45,5 odstotka načrtovanih prihodkov in prav toliko so jih v tem obdobju tudi porabili. Med drugim so odplačali dolg za radarje.

Rebalans proračuna
Rebalans bodo mestni svetniki sprejemali na izredni seji 12. oktobra. Še prej se bodo ta četrtek sešli na redni seji, na kateri bodo med drugim potrjevali dokumentacijo, potrebno za prijavo na državne razpise za ureditev Dravske kolesarske poti in park & ride sistemov, nakup šestih novih avtobusov ter izgradnjo podvoza pod železniško progo na Ljubljanski cesti.

Prav tako bodo v drugem branju potrjevali odločitev za obnovo Mariborskega otoka v javno-zasebnem partnerstvu. Po besedah Teobalda Pajnika z občinske projektne pisarne so upoštevali pripombo mestnih svetnikov iz prvega branja, da se zasebniku podeli stavbna pravica le za čas gradnje in le na zemljiščih, kjer bodo potekala dela. Načrtujejo, da bi občina krila le stroške izvedbe vodovoda in kanalizacije, medtem ko bi vse preostalo kril zasebni partner.

Mariborski vodovod bo na četrtkovi seji prosil mestne svetnike za soglasje za spremembe načina obračunavanja omrežnine in zaračunavanje nekoliko višje cene vodarine, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči pa za odobritev novih pravil za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, da bodo ta skladnejša z državno zakonodajo.

Maribor z novim kreditom
Maribor z novim kreditom