Laška seč, ki leži na robu gozdne jase ter pašnih površin, ima pet v breg potisnjenih hlevov za prenočevanje živine in pastirjev  - Kletnkovo štalo, Abramčevo štalo, Matajevo štalo, Hrencovo štalo, Ivančevo štalo - in stan. Foto: Miljko Lesjak in ​Maja Evelyn Kristan
Laška seč, ki leži na robu gozdne jase ter pašnih površin, ima pet v breg potisnjenih hlevov za prenočevanje živine in pastirjev - Kletnkovo štalo, Abramčevo štalo, Matajevo štalo, Hrencovo štalo, Ivančevo štalo - in stan. Foto: Miljko Lesjak in ​Maja Evelyn Kristan
Laška seč
Hlevi so zidani iz kamna, z leseno strešno konstrukcijo in pokriti s simetrično strmo dvokapnico. Foto: Miljko Lesjak in ​Maja Evelyn Kristan
Laška seč
Laška seč je tradicionalno zasnovana tolminska planina, na kateri izmenično pasejo od maja do oktobra. Foto: Miljko Lesjak in ​Maja Evelyn Kristan
Laška seč
Stan je bil nazadnje obnovljen leta 1912. Foto: Miljko Lesjak in ​Maja Evelyn Kristan
Laška seč
Odprto ognjišče: Kotel na kolovratu. Foto: Miljko Lesjak in ​Maja Evelyn Kristan. Foto: Miljko Lesjak in ​Maja Evelyn Kristan

Mednarodno nagrado podeljujejo za trajnostno prenovo stavb in gradnjo na območju Alp, njen namen pa je povezati države prek meja in prispevati k uresničevanju Alpske konvencije. Obenem je tudi spodbuda za razmislek, kaj je kakovostno življenje v Alpah. Letos bodo nagrado v vrednosti 50.000 evrov podelili tretjič, razpis zanjo pa sta lani pripravila Švicarska konfederacija oziroma v njenem imenu Zvezni urad za prostorski razvoj in Kneževina Liechtenstein.
V finale se je izmed 350 prijavljenih projektov iz vseh alpskih držav uvrstilo 32 projektov, pred nedavnim pa je strokovna žirija izbrala 3 najboljše projekte in ob njih še 9 tistih, ki so si zaradi inovativnosti in uresničevanja načel trajnosti prislužili posebno priznanje. Mednje sodi tudi prenova pastirskega stanu z mlekarno in sirarno ter petih hlevov na planini Laška seč.
Eno večjih pašnih območij v Julijskih Alpah
Stan s hlevi leži v Triglavskem narodnem parku na 1000 metrih nadmorske višine zahodno od spominske cerkve sv. Duha iz prve svetovne vojne na Javorci, severovzhodno pod Mrzlim vrhom in severozahodno od Tolmina. Pašna živinoreja je na Tolminskem uveljavljena tradicionalna gospodarska panoga in obsega eno izmed večjih pašnih območij v Julijskih Alpah.
Pet v breg potisnjenih hlevov za prenočevanje živine in pastirjev ter stan - "mlekarnco" leži na robu gozdne jase in pašnih površin. Kot je zapisala Andrejka Ščukovt iz novogoriške enote Zavoda za varstvo kulturno dediščino (ZVKDS), gre za vir velike vrednosti s kulturnega, okoljskega, družbenega in gospodarskega vidika, saj posveča veliko pozornost vzdrževanju kulturne krajine, varovanju okolja, trajnostnemu gospodarjenju ter ohranjanju poseljenosti in identitete podeželja, kar je vezano tudi na ohranjanje kulturne dediščine.
Stoletje po zadnji obnovi
Glede na lego predstavlja Laška seč tradicionalno zasnovano tolminsko planino, na kateri izmenično pasejo od maja do oktobra. Hlevi so zidani iz kamna, strešni del - simetrična strma dvokapnica - pa je lesene konstrukcije. Vanje vodi vhod s čelne strani. Iz kamna je grajen tudi pritličen stan vzdolžnega pravokotnega tlorisa in pokrit s strmo dvokapno streho. V notranjosti je razdeljen v dva dela - večji prostor je namenjen kuhinji z nizkim prosto stoječim ognjiščem z napo in vretenom za kotel, zraven je še oprema za sirarjenje. Manjši prostor je namenjen kleti za shranjevanje mlečnih izdelkov. Stan so nazadnje obnovili leta 1912, pred štirimi leti pa je eden izmed hlevov pogorel, potem ko je vanj udarila strela.
Za ohranitev starožitnosti planinskih objektov
Prenovo, ki se je začela na pobudo pašne skupnosti, je projektirala arhitektka Maja Kristan, potekala pa je v izvedbi lokalnega mojstra Metoda Kovačiča in pod vodstvom konservatorke Andrejke Ščukovt z območne enote Nova Gorica ZVKDS. Ob tem so sledili temeljnemu vodilu ohranitve starožitnosti planinskih objektov. Vse dobre elemente so torej ohranili, dotrajane pa ob upoštevanju uporabe tradicionalnih gradbenih materialov nadomestiti s podobnimi. Pri hlevih so utrdili dotrajane stene in zamenjali dotrajane elemente strešne konstrukcije. Zamenjali so strešno konstrukcijo, odstranili pločevinasto strešno kritino in jo zamenjali z novo jekleno, primerno gorskim razmeram. Popravili so tudi zunanje omete in obnovili lesene dele. Stavbno pohištvo v hlevih so zamenjali, v stanu pa obnovili. Zaradi delovanja meteorne vode so okolico tlakovali z lokalnim kamnom in jo zatravili.
Finalni projekti na potujoči razstavi
Dobitniki arhitekturne nagrade in priznanja Constructive Alps so 30. oktobra povabljeni v Bern v Švico. Predstavitev projekta Laška seč pa bo zakrožila tudi po drugih alpskih državah, saj vključuje finale izbora še potujočo razstavo. Poleg tega bodo finalne projekte predstavili v posebni številki švicarske arhitekturne revije Hochparterre.