Povsem brez plastičnih vrečk v vsej občini? Foto: Reuters
Povsem brez plastičnih vrečk v vsej občini? Foto: Reuters

V sporočilu za javnost so poudarili okoljsko naravnanost občine, ki da je nastala prav zaradi "želje prebivalcev" po sodelovanju pri skladnem razvoju, varovanju naravne pestrosti in zmanjšanju načrtov po urbanizaciji. Poleg tega podpirajo cilj ministrstva in nevladnih organizacij, okoljskih strokovnjakov in vse več prebivalcev, da Slovenija v celoti ukine uporabo plastičnih vrečk. Zaradi lege vzdolž morske obale so v Ankaranu posebej naklonjeni opustitvi plastičnih vrečk in omejevanju te vrste embalaže zaradi negativnih vplivov nerazgradljive plastike na morje in burje, ki lahko te odpadke odnese v morje.

"Ankarančani vidijo priložnost svoje občine in države v dolgoročno vzdržnem razvoju, ki spoštuje naravne danosti. V ospredje ga postavljajo tudi državne razvojne strategije in usmeritve Evropske unije. Enotna podpora občinskih svetnikov Krajinskemu parku Debeli rtič, podpisane zaveze občanov za varovanje njegovih vrednot in glasovanje za izbor idejnih rešitev za občinske simbole kažejo veliko željo Ankarančanov in širše javnosti, da se ankaranski polotok po desetletjih zanemarjanja začenja razumno urejati tudi ob spoštovanju tu živečih ljudi in narave. Dobro bi bilo, da država temu prisluhne," so ob tem povzeli besede župana Gregorja Strmčnika.

Še o Debelem rtiču in Slovenski vojski
Strmčnik je sicer dodal, da bodo na občini vztrajali, da se tudi pri prostorskem načrtovanju predhodno uskladijo občinski in državni interesi. Del zaščitenega območja Krajinskega parka Debeli rtič namreč ureja državni prostorski načrt za kompleks Debeli rtič, kjer je država brez sodelovanja lokalne skupnosti predvidela gradnjo bungalovov, površin za športno-rekreacijske dejavnosti in bazenskega kompleksa za vojaške potrebe.

Izvajanje programov celostne skrbi za pripadnike Slovenske vojske in za pripadnike vojsk zveze Nato ter njihovih družinskih članov je v Ankaranu sicer dobrodošlo, pojasnjujejo v Ankaranu, "urbanistično in okoljsko nesprejemljivi ter pravno vprašljivi pa sta tako predvidena lokacija za kompleks novogradenj na kmetijskih zemljiščih znotraj Krajinskega parka Debeli rtič kot tudi izvedba postopkov načrtovanja".

Aktualni razvojni scenarij občinskega prostorskega načrta omogoča urbanistično umestitev tovrstne dejavnosti zunaj zaščitenega območja krajinskega parka, zato občina predlaga državi ponoven premislek in sodelovanje pri pripravi aktov za primernejše prostorske umestitve dejavnosti za potrebe vojaškega zavezništva.