Foto: BoBo
Foto: BoBo

Kot je uvodoma pojasnil župan Đenio Zadković, je izredno sejo sklical v izogib oškodovanja občinskega premoženja, saj bi sicer zamudili rok za prijavo na razpis kmetijskega ministrstva in bi tako izgubili dobra dva milijona evrov evropskih sredstev. Kot je dodal župan, je bila odločitev svetnikov na prejšnji seji v nasprotju z nadrejenim aktom, in sicer občinskim proračunom, s katerim so svetniki predhodno potrdili tudi omenjeno naložbo. Ne nazadnje je Zadković opozoril, da so v gradivo pred današnjo sejo vnesli določene spremembe in upoštevali tudi nekatere pripombe svetnikov, zlasti glede prometne ureditve območja vzdolž Jernejevega kanala.

Več svetnikov, zlasti iz vrst Gibanja za občino Piran (GZOP), je oporekalo legitimnosti sklica današnje izredne seje, češ da zanjo niso izpolnjeni pogoji, zaradi česar naj bi bila seja celo nezakonita. Stališče GZOP-a je povzel Gabrijel Franca, ki je povedal, da si tudi sami želijo ureditve ribiškega pristanišča, a da se je treba pri tem uskladiti z željami krajanov.

Piranski svetniki prižgali zeleno luč za ureditev ribiškega pristanišča

Ob ponovni predstavitvi projekta je župan poudaril, da s tem hkrati omogočajo končno ureditev Jernejevega kanala in protipoplavne zaščite celotnega območja. Vodja občinske samostojne investicijske službe Karmen Pines pa je pojasnila, da se območje sedanjega ribiškega pristanišča ne širi, poleg tega pa bodo v okviru načrta, ki je usklajen z ministrstvi za kulturo, okolje in kmetijstvo, v največji meri uporabili obstoječe kamnite bloke.

Po obstrukciji dela svetnikov in ob odsotnosti nekaterih drugih je dnevni red izredne seje sprejelo 13 od skupno 25 članov občinskega sveta. Investicijski program so nato prisotni svetniki potrdili brez glasu proti. Dodatno so na predlog svetnice SD-ja Meire Hot sklenili, da se ustanovi devetčlanska delovna skupina za nadzor projekta, v katero bodo vključeni tudi domačini.

Zadković je po koncu seje izrazil zadovoljstvo nad sprejemom investicijskega programa. "Ta projekt je bil eden težjih, zato ker je bilo treba pridobiti ogromno dokumentacije," je priznal župan, ki je dodal, da so bile vse institucije že pripravljene in so čakale samo še na zeleno luč občinskega sveta.