Kdo bo župan? Foto: BoBo

Nekdanji koprski župan Boris Popovič, ki je na lanskih županskih volitvah za las zaostal za Bržanom, je pritožbo zoper sklep koprskega občinskega sveta, ki je 21. decembra lani potrdil Aleša Bržana za župana in zavrnil Popovičevo pritožbo, vložil 10. januarja. Dan pozneje pa je vložil še zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero bi sodišče prekinilo izvajanje funkcije župana do pravnomočne odločitve o vloženi pritožbi.

Popovič je svojo zahtevo za začasno odredbo, kot je razvidno iz obrazložitve sodbe, med drugim utemeljil z Bržanovim "kadrovanjem svojih kadrov na najbolj odgovorne funkcije v občinski upravi". Takšno ravnanje, za katerega je pričakovati, da se bo nadaljevalo tudi na nižjih nivojih, je sicer legitimno, a preuranjeno, saj odločitev sodišča o pritožbi še ni znana, meni Popovič. "Do končne odločitve, do katere bo prišlo v relativno kratkem času, bi Mestno občino Koper vodil najstarejši član občinskega sveta in tako ne bi bilo ogroženo niti delo občine niti javnih zavodov in javnih podjetij, ki so v njeni lasti," je navedel.

Kot so na upravnem sodišču zapisali v obrazložitvi zavrnitve, je občinski svet v odgovoru na zahtevo med drugim zapisal, da bi začasna odredba povzročila nezakonito situacijo, saj lokalna skupnost ne bi imela zakonitega zastopnika in ne bi mogla veljavno izjavljati svoje volje, pritožnik pa ni predlagal, kdo naj bi v takem primeru izvrševal funkcijo župana.

Po odločitvi upravnega sodišča je sicer začasna odredba v volilnem sporu dopustna. Če bi bilo izvrševanje mandata županu prekinjeno, bi po mnenju sodišča tekoče naloge iz pristojnosti župana opravljal najstarejši član občinskega sveta, kot jih tudi v primeru, če občinski svet ugodi pritožbi kandidata za župana zoper odločitev občinske volilne komisije.

Ker pa ni dvoma, da bi izdaja začasne odredbe posegla v izvrševanje že podeljenega mandata županu, sodišče ugotavlja, da mora enako kot v upravnem sporu pritožnik v zahtevi za izdajo začasne odredbe v volilnem sporu izkazati, da mu z odločitvijo občinskega sveta nastaja težko popravljiva škoda in da jo je mogoče odvrniti le z izdajo začasne odredbe.

Popovič pa po mnenju sodišča zgolj s tem, ko opisuje, da bo imel zaradi kadrovanja župana v primeru, če bo njegovi pritožbi ugodeno in bo prišlo do spremembe volilnega izida, težave z izvrševanjem funkcije župana, saj ti kadri z njim niso kompatibilni, ni izkazal nastanka težko popravljive škode.

Kot so pojasnili, ima namreč župan pravico imenovati podžupane po lastnem izboru, enako velja za direktorja občinske uprave, "medtem ko se direktorji javnih zavodov in javnih služb imenujejo glede na njihove ustanovitvene akte in po tam predvidenih postopkih". "Razumljivo je, da vsaj župan imenuje svoje najožje sodelavce, kar pa pomeni, da bi, kolikor bi bilo pritožnikovi pritožbi ugodeno in kolikor bi prišlo do spremembe volilnega izida, to kvečjemu pomenilo postopek za razrešitev sedaj imenovanih in imenovanje novih najtesnejših sodelavcev in zato o škodi, ki je ne bi bilo mogoče odpraviti, ni moč govoriti," so zapisali.

Popovič se lahko zoper odločitev upravnega sodišča glede zahteve za začasno odredbo pritoži v treh dneh, o morebitni pritožbi bo odločalo vrhovno sodišče.

O Popovičevi pritožbi zoper sklep koprskega občinskega sveta sicer skladno z določbo zakona o lokalnih volitvah upravno sodišče odloči v 30 dneh od vložitve.

Popovič, ki je koprsko občino vodil zadnjih 16 let, je v drugem krogu županskih volitev 2. decembra lani tesno izgubil proti Bržanu. Zaradi razlike vsega nekaj glasov in domnevnih nepravilnosti je dolgoletni koprski župan podal ugovor na občinsko volilno komisijo, ki pa je zavrnila njegov ugovor, tako da je tudi po uradnih izidih volitev župan ostal Bržan.

Popovič se je nato pritožil še na koprski občinski svet, ki pa je njegovo pritožbo na ustanovni seji 21. decembra zavrnil in tedaj za župana potrdil Aleša Bržana.