A szombaton elfogadott kormányrendelet értelmében – a hatályba lépés ellenére még további hét nap áll rendelkezésre az átállásra – PCT feltételhez kötnek további tevékenységeket. Így bizonylatra lesz szükség az átesettségről vagy az oltottságról, illetve a tesztelés negatív eredményéről az:
egészségügyben, az oktató-nevelő intézményekben, beleértve a felnőttoktatást is, a szociális-védő tevékenységet, a kulturális programokat, a vallási eseményeket, a hitoktatást, illetve a vallásszabadság gyakorlásának egyéb formáit, az áru értékesítésének valamennyi változatát, a szolgáltatás kínálatának különböző vállfaját, amihez hozzá tartozik a szállítás a Szlovén Köztársaság területén, a szakképzést és a szakmai előadásokat egyaránt. Ugyanez vonatkozik a hajózás és a repülés oktatásra az országon belül, valamennyi sportprogram résztvevőire, versenyekre, rekreációs tevékenységre a zárt helyiségekben, valamint a magánbiztonságra vonatkozó tanfolyamok és vizsgáztatások esetén, a sítanfolyamokra a pályákon, a községi felügyelőség és a nyomozó tevékenységre a Szlovén Köztársaságban – azaz mindenütt, ahol közvetlen kapcsolat áll fenn más személlyel, illetve a szolgáltatás igénylőivel.

Foto: Matej Povše
Foto: Matej Povše

A mindennapi gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a PCT feltételnek eleget kell tenni az orvosi ellenőrzésnél, a fodrásznál, a kozmetikusnál is.

A feltételről szóló bizonylat ellenőrzéséről a szolgáltató, illetve szervező gondoskodik.

Kivételt képez a 12 év alatti korosztály, illetve az óvodákban azok a személyek, akik hozzák és viszik a gyerekeket, ez vonatkozik az általános iskolai oktatás első harmadára és a zeneiskolák első két osztályára is, valamint a sajátos nevelési igényű oktatást biztosító intézményekre.

Tudni kell, hogy az öntesztelés csak a munkavégzéshez elegendő, a szolgáltatás igényléséhez viszont nem. Ugyancsak kötelező lesz a maszk használata a zárt helyiségekben.