Gyulafehérvár egykor az erdélyi fejedelemség gazdag, virágzó fővárosa volt. Sőt már a Római Birodalom idejében is itt volt Apulum, Dacia tartomány szíve. Később komoly szerepe volt errefelé Hunyadi Mátyásnak, majd főleg Bethlen Gábor fejedelemnek és udvartartásának. A huszadik századra azonban egyre erősödött a román befolyás, aminek végzetes következményei lettek a magyarokra nézve.