A Szlovén Orvosi Kamara első regionális látogatását Muravidéken hajtotta végre. Ennek keretében képviselői felkeresték a Muraszombati Általános Kórházat, illetve a város egészségházát is. A kamara főbb megállapításairól Szabó Márk számol be: