Šalovci Községnek alapítóként új tanácstagot kell delegálnia a Cerop hulladékkezelő vállalat tanácsába és közgyűlésébe. Eddig ezt a feladatot az alapító községek polgármesterei látták el, de a Korrupció Ellenes Bizottság döntése értelmében összeférhetetlenség miatt a továbbiakban polgármesterek nem tölthetik be ezen posztokat. Šalovci Község Tanácsa viszont elnapolta az új tanácstag kijelölését, ugyanis a választási bizottság nem kapta kézhez időben a jelöltek listáját.

Következő napirendi pontként a község első féléves ügyvitelének beszámolóját ismertette Iztok Fartek polgármester. Eddig a költségvetés 30%-át sikerült realizálni, ami megfelel a tervezett menetrendnek – mondta a polgármester.

Az ülés további részében a tanács döntött a szeptembertől esedékes új óvodai ár összegéről. Mivel a meghatározott normatívánál alacsonyabb gyermeklétszámmal indul majd az új tanév, drágulni fog az ellátás ára. Az eddigi 462 euró helyett 519 euró lesz az egy gyermekre jutó ellátási költség. A tanács viszont úgy döntött, nem terheli nagyobb kiadással a szülőket, így a rájuk eső rész továbbra is 370 euró marad, a különbözetet a község fedezi. Jóváhagyták a domonkosfai óvoda kérelmét is óvónői munkahely kiírására teljes munkaidőre.

Döntöttek arról is, hogy 2022-től az alap kommunális hulladékgyűjtés keretében minden háztartás igényelhet üveggyűjtő kukát is, amit viszont nem fognak külön felszámolni. Vagyis az új szolgáltatás bevezetésével hónap végén nem lesz majd magasabb a számla összege a fogyasztók számára.

Napirenden szerepelt még a községi kitüntetések odaítélése is. A felhívásra egy javaslat érkezett a polgárok részéről, akik a dolenci Klemen Časart javasolták községi elismerésre, mégpedig az általa kezdeményezett jótékonysági akció miatt, amellyel egy helyi gyermek terápiás kezelését segítette elő. A községi tanács támogatta a javaslatot.

Tárgyalták a községi roma közösség fejlődését elősegítő éves munkatervet is, melyet a szlovén kormány 11 ezer euróval támogat. A terepfelmérésen összegyűjtött adatok alapján a községi tanács úgy döntött, hogy az egyéni szükségletek elé helyezi a közösségi érdekeket szolgáló intézkedéseket. Így az idei prioritás a roma település útjainak felújítása és a szemétlerakó felszámolása lesz. De segíteni fogják bizonyos lakóépületek esetében a legalizálási folyamatot is.