2020. július 1-jétől Lendván szünetelt a fizioterápiás szolgáltatás, amelyet azelőtt a Sava Turizem valósított meg a helybeli Termében. A fizioterápiát igénylők helyben történő ellátása érdekében Lendva Község és a Lendvai Egészségház Közintézet megoldást keresett. Miután tavaly októberben a községi tanács végérvényes határozattal az egészségházat bízta meg a tevékenységgel, s a megfelelő intézkedések és beruházások is megtörténtek, 2021. május 3-tól ismét kivitelezik a szolgáltatást. A fizioterápia a Védelmi és Mentési Központban valósul meg. További részletek derülnek ki a most következő beszélgetésből, amelyet dr. Pozsgai Horvat Olga igazgatóval Cigan Szilvia készített.