DU Kranj: Ob visokih sodnih stroških zaposleni brez dodatka iz tržne dejavnosti
Kljub napovedim vodstva Doma upokojencev Kranj o umiku tožb za prevoze del komunikacije med vodstvom in sindikatom ostaja na sodišču. Tudi glede vprašanja, ali se sobota šteje kot delovni dan. Delavci pa letos niso prejeli izplačila iz tržne dejavnosti.
Odnos med sindikatom in vodstvom nekoliko boljši, a tožb še vedno dovolj
Objavljeno: 22. junij 2019 ob 06:36
Kranj - MMC RTV SLO

Zaradi nezadovoljstva so lani zaposleni v DU Kranj organizirali tudi protestni shod. MMC RTV SLO/Aleš Kovačec

Odnos med vodstvom Doma upokojencev (DU) Kranj in sindikatom se je po lanskih napetostih, ko so v domu upokojencev sprožili tožbe zoper zaposlene zaradi vračanja domnevno previsoko izplačanih stroškov prevoza, ki so jih pozneje umaknili, nekoliko izboljšal, a kot poudarja sekretar območne organizacije ZSSS-ja Gorenjska Matej Jemec, še vedno ne do take mere, kot so v sindikatu upali, da se bo. Mirno reševanje sporov tako še vedno ni stalna praksa, temveč se več zadev konča šele s sodnimi postopki.

Sodni postopki pa pomenijo tudi znatne stroške za DU Kranj, kar je po navedbah sindikatov še posebej moteče letos, ko so zaposleni ostali brez izplačila tržne dejavnosti. Gre za znesek, ki so ga v DU-ju Kranj do zdaj izplačevali zaposlenim na podlagi presežka v tržnih dejavnostih, kot je denimo prodaja kosil ali pijač, in je v preteklem letu znašal 153 evrov bruto. A kot poudarja predsednica Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva DU-ja Kranj Nataša Malnar: "Teh 100 evrov zaposlenim veliko pomeni ob sicer skromnih plačah."

Petmestna številka za odvetniške storitve
Na vprašanje, zakaj so zaposleni letos ostali brez izplačila iz tržne dejavnosti, direktorica doma Zvonka Hočevar odgovarja, da se dom financira iz vseh preostalih virov, kadar ne posluje pozitivno. "Iz naslova zdravstvene dejavnosti smo poslovali z minusom, ker zdravstvena zavarovalnica ni pokrivala stroškov plač, ki so jih sindikati izborili na jesenskih protestih. Prioritetno se je ta izguba pokrivala iz oskrbe, ki jo plačujejo stanovalci, preostalo pa iz tržne dejavnosti in drugih prihodkov." Lani so sicer v DU-ju Kranj za izplačilo tržne dejavnosti skupno namenili 24.500 evrov.

Pri tem zaposlene najbolj moti, da so v zadnjih treh letih pri poslovanju DU-ja Kranj eksponentno narasli odvetniški stroški. Po podatkih, ki nam jih je posredovala Hočevarjeva, je DU Kranj od 1. 1. 2017 za odvetniške storitve plačal 11.423,90 evra, pri čemer je pretežni del stroškov šel za tožbe glede potnih stroškov. Podatki iz aplikacije Erar pa kažejo, da je DU Kranj v tem obdobju samo eni odvetniški družbi, s katero sicer največ sodeluje, plačal več kot 19 tisoč evrov. Jemec ob tem dodaja, da je iz javno dostopnih podatkov razvidno, da stroški odvetnikov v tem obdobju presegajo 21 tisoč evrov.

Je sobota delovni dan? Naj presodi sodišče!
Hočevarjeva pravi, da so se na tožbe dolžni odzvati, odgovore pa pripravlja odvetnik, saj nimajo zaposlenega pravnika. "Dom sam pa ni sprožil nobene tožbe proti delavcem, razen prevozov, kar smo bili po Zujfu dolžni," še dodaja Hočevarjeva. A Jemec in Malnarjeva ob tem opozarjata, da bi se marsikateri spor lahko rešil mirno, brez sodnega spora, obenem pa je po njunih navedbah DU Kranj tudi zelo vztrajen pri vlaganju pritožb.

Tako so v DU-ju Kranj pred kratkim izgubili pritožbo na drugostopenjskem sodišču v sporu okoli tega, ali se sobota šteje za delovni dan pri upoštevanju rokov za oddajo pritožb. Gre za pritožbo na oceno, ki jo je za svoje delo leta 2017 prejela Malnarjeva. Ker je menila, da ni bila ustrezno ocenjena, je vložila pritožbo, a so jo v domu zavrnili z utemeljitvijo, da je zamudila rok za pritožbo, pri tem pa upoštevali soboto kot delovni dan, saj je kot negovalka v soboto delala. Malnarjeva je pravico iskala na sodišču in prvostopenjsko sodišče je sicer pritrdilo zavrnitvi pritožbe, a je drugostopenjsko sodišče presodilo, da sobota ni delovni dan in zadevo vrnilo v ponovno odločanje.

Predstavitveni video za dva tisočaka
V DU-ju Kranj so kljub temu vztrajali pri svojem in se na sodbo pritožili, tako so maja letos dobili tudi od drugostopenjskega sodišča vnovič presojo, da sobota ne šteje kot delovni dan. Na vprašanje, zakaj je bila ta pritožba potrebna, Hočevarjeva odgovarja: "Dilema je bila, ali je sobota delovni dan ali ne, glede na to, da ima delavka 6-dnevni delovni teden. Sodne prakse v povezavi s tem ni. 8-dnevni pritožbeni rok se je iztekel na torek, sobota pa je za delavko redni delovni dan. A sodišča se lahko odločijo neodvisno, prvostopenjsko sodišče je odločilo, da sobota je delovni dan, na drugi stopnji je odločilo, da sobota ni delovni dan."

Sicer pa v sindikatu poudarjajo, da se prav zaradi tovrstnih pravd povečuje tudi nezadovoljstvo med zaposlenimi oziroma – kot pravi Malnarjeva – "velikokrat imamo občutek, da ima vse drugo prednost pred zaposlenimi". Med drugim je nekatere zaposlene zmotilo, da so v DU-ju Kranj namenili 2.050 evrov brez DDV-ja za predstavitveni video. Hočevarjeva odgovarja, da gre za video, ki je namenjen predstavitvi celotne dejavnosti doma in je objavljen na spletni strani, predvajajo pa ga stanovalcem, svojcem, širši lokalni skupnosti in gostom. Video ima sicer na spletni strani YouTube trenutno 280 ogledov.

Luka Lukič
Prijavi napako

<< Pojdi nazaj