Ceste

Stanje na cestah

Dela:
- Do predvidoma 29. 6. bo na primorski avtocesti zaprt priključek Kozina, izvoz in uvoz proti Kopru. Obvoz bo preko priključkov Divača in Kastelec.
- Predvidoma do konca junija bodo na štajerski avtocesti na priključku Blagovica zaprti izvoz in uvoz proti Ljubljani ter uvoz proti Mariboru.
- Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Drnovo v obe smeri.
- Od srede do petka bodo na primorski avtocesti na območju viadukta Ravbarkomanda odstranjevali delovno zaporo. Promet bo v obeh smereh občasno potekal samo po enem voznem pasu. Pričakujemo zastoje.

Med 19. in 23. junijem bo potekala Kolesarska dirka po Sloveniji. V tem času bodo za ves promet zaprti nekateri odseki cest in priključki na avtoceste.

Voznike tovornih vozil obveščamo, da velja sprememba prometne ureditve tovornega prometa nad 7,5 ton.

Zadnji podatek: 19. junij 2019 ob 05:48

Stanje na državnih cestah

A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti (19. junij 2019 ob 04:47)
A2, Ljubljana - Obrežje, med priključkom Kronovo in priključkom Dobruška vas v smeri Obrežja je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo na cesti (18. junij 2019 ob 08:21)
R1-225, Stahovica - Gornji Grad, pomična polovična zapora zaradi krpanja udarnih jam predvidoma do 22. 6. 2019 do 22. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.

A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Zaprta cesta (17. junij 2019 ob 09:59)
A1, Ljubljana - Koper na uvozu Kozina v smeri Kopra je popolna zapora zaradi del.

RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče: Delo na cesti (17. junij 2019 ob 09:25)
RT-924, Podvolovjek - Luče, most čez potok Lučnica, popolna zapora zaradi del do 12. 10. 2019. Promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno.

A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Zaprta cesta (17. junij 2019 ob 09:59)
A1, Ljubljana - Koper na izvozu Kozina iz smeri Ljubljane popolna zapora zaradi del.

RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti (17. junij 2019 ob 09:19)
RT-927, Pavličevo sedlo - Podolševa, v Logarski Dolini, polovična zapora zaradi sanacije plazu in brežin do 31. 8. 2019.

R1-216, Dvor - Soteska: Delo na cesti (18. junij 2019 ob 07:19)
R1-216, Dvor - Soteska, Soteska - Črmošnjice in R2-419 Soteska - Novo mesto, pri križišču za Črmošnjice, polovične zapore zaradi gradnje vodovoda do 21. 6. 2019.

G2-102, Želin - Sp. Idrija : Delo na cesti (17. junij 2019 ob 08:10)
G2-102, Želin - Sp. Idrija , pri odcepu za Plužnje, polovična zapora zaradi zamenjave pokrova jaška do 20. 6. 2019.

H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti (16. junij 2019 ob 19:35)
H4, Nova Gorica - Razdrto, med počivališčem Mlake - jug in pokritim vkopom Rebrnice 2 v smeri Razdrtega bo do 30. 6. 2019 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.

H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti (16. junij 2019 ob 19:36)
H4, Razdrto - Nova Gorica, med pokritim vkopom Rebrnice 2 in priključkom Vipava v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti (15. junij 2019 ob 07:36)
A2, Obrežje - Ljubljana, med priključkom Brežice in počivališčem Zaloke v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

H6 , Koper - Izola: Izredni dogodek (14. junij 2019 ob 09:01)
H6, Koper - Izola, na uvozu Koper - center, Slavček v smeri Portoroža je zaradi izrednega dogodka zaprt uvoz. Obvoz je urejen.

A1-E57, Maribor - Ljubljana: Zaprta cesta (14. junij 2019 ob 07:06)
A1, Maribor - Ljubljana na uvozu Blagovica v smeri Ljubljane je popolna zapora zaradi del.

R2-447, Trojane - Želodnik: Delo na cesti (14. junij 2019 ob 05:58)
R2-447, Lukovica - Blagovica, pri avtocestnem priključku Blagovica, polovična zapora zaradi del na avtocesti do 30. 6. 2019.

A1-E57, Maribor - Ljubljana: Zaprta cesta (14. junij 2019 ob 05:33)
A1, Maribor - Ljubljana na izvozu Blagovica iz smeri Maribora popolna zapora zaradi del.

R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane: Delo na cesti (13. junij 2019 ob 07:26)
R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane, na Cigonci, polovična zapora zaradi izgradnje kabelske kanalizacije do 5. 7. 2019.

A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo na cesti (13. junij 2019 ob 04:55)
A1, Maribor - vzhodna obvoznica, med priključkom Zrkovci in razcepom Dragučova v smeri Šentilja, Avstrije sta zaradi del zaprta vozni in prehitevalni pas.

A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo na cesti (13. junij 2019 ob 04:56)
A1, Maribor - vzhodna obvoznica, med razcepom Dragučova in priključkom Zrkovci v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

R3-677, Nova vas - Pišece: Delo na cesti (11. junij 2019 ob 08:03)
R3-677, Nova vas - Krško, Pišece - Srednje Podgorje, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 19. 7. 2019.

R3-668, Gabrje - Ratež: Delo na cesti (17. junij 2019 ob 08:05)
R3-668, Gabrje - Ratež, pri Velikih Brusnicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 20. 6. 2019.

R2-402, Solkan - Gonjače: Zaprta cesta (12. junij 2019 ob 14:19)
R2-402, Solkan - Gonjače - Dobrovo, v Kojskem, popolna zapora zaradi vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila na relaciji Hum - Cerovo - Vipolže - Dobrovo, za tovorna vozila in avtobuse pa na relaciji Solkan - Plave - Gonjače. Predvidoma do 24.6.2019.

G2-108, Ribče - Litija: Delo na cesti (10. junij 2019 ob 08:20)
G2-108, Ljubljana - Litija, v Litiji, na Zasavki cesti, polovična zapora zaradi izvedbe pločnika, avtovisne postaje in semaforizacija križišča do 15. 7. 2019.

R3-658, Stari trg - Brezovica: Zaprta cesta (13. junij 2019 ob 12:53)
R3-658, Stari trg - Brezovica, pri Vimolju pri Predgradu, popolna zapora zaradi sanacije vozišča do 19. 6. 2019. Obvoz po cesti Stari trg - Grič - Miklarji - Nemška Loka - Brezovica.

R1-209, Lesce - Bled: Delo na cesti (15. junij 2019 ob 09:49)
R1-209, Lesce - Bled, pri Lescah, v križišču z Alpsko cesto, oviran promet zaradi postavitve protihrupne ograje do 24. 6. 2019.

R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn: Delo na cesti (10. junij 2019 ob 07:24)
R3-733, Dolenjske Toplice - Podturn, v Dolenjskih Toplicah, polovična zapora zaradi izgradnje obvoznice do 12. 10. 2019.

R2-447, Trojane - Želodnik: Delo na cesti (8. junij 2019 ob 12:12)
R2-447, Lukovica - Blagovica, na Blagovici, oviran promet zaradi del do 30. 6. 2019. Zaprt zavijalni pas na avtocesto zaradi rušenja cestninske postaje Blagovica.

A1-E57, Ljubljana - Maribor: Zaprta cesta (14. junij 2019 ob 15:22)
A1, Ljubljana - Maribor, na uvozu Blagovica v smeri Maribora je popolna zapora zaradi del.

G2-105, Priključek Rogovo: Zaprta cesta (7. junij 2019 ob 18:46)
G2-105, Priključek Rogovo, popolna zapora priključka zaradi ureditve ceste in pločnika do 15. 7. 2019. Obvoz je urejen po državni in občinskih cestah.

G2-105, Priključek Rogovo: Zaprta cesta (7. junij 2019 ob 18:44)
G2-105, Priključek Rogovo, popolna zapora priključka zaradi ureditve ceste in pločnika do 15. 7. 2019. Obvoz je urejen po državni in občinskih cestah.

A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Zaprta cesta (6. junij 2019 ob 10:43)
A1, Koper - Ljubljana na izvozu Senožeče iz smeri Kopra popolna zapora zaradi del.

A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Zaprta cesta (6. junij 2019 ob 09:11)
A1, Koper - Ljubljana na uvozu Senožeče v smeri Ljubljane je popolna zapora zaradi del.

A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Zaprta cesta (6. junij 2019 ob 09:10)
A1, Ljubljana - Koper na izvozu Senožeče iz smeri Ljubljane popolna zapora zaradi del.

A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Zaprta cesta (6. junij 2019 ob 09:10)
A1, Ljubljana - Koper na izvozu Senožeče iz smeri Kopra popolna zapora zaradi del.

R3-674, Zavratec - Škocjan: Delo na cesti (6. junij 2019 ob 07:37)
R3-674, Zavratec - Škocjan, v Dolenjih Raduljah, popolna zapora zaradi izgradnje prepustov in rekonstrukcije ceste do 15. 12. 2019. Promet poteka ob gradbišču.

R1-230, Vučja vas - Križevci: Delo na cesti (5. junij 2019 ob 08:49)
R1-230, Vučja vas - Križevci, Križevci - Stara Nova vas, polovična zapora zaradi rekonstrukcije in nadgradnje omrežja do 31. 7. 2019.

R3-612, Plave - Gonjače: Delo na cesti (4. junij 2019 ob 07:57)
R3-612, Plave - Gonjače, pri Prilesju pri Plavah, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 25. 6. 2019.

RT-929, Hoče - Pohorska vzpenjača: Delo na cesti (4. junij 2019 ob 07:50)
RT-929, Hoče - Pohorska vzpenjača, Poštarski dom - Pohorska vzpenjača, polovična zapora zaradi gradnje kablovoda do 28. 6. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-210, Sovodenj - Cerkno: Delo na cesti (5. junij 2019 ob 08:29)
R1-210, Sovodenj - Cerkno, Sovodenj - Podlanišče, polovična zapora zaradi sanacije usadov do 26. 7. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno. Med 8:30 in 17:00 občasne, 15 minutne popolne zapore.

R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti (3. junij 2019 ob 09:20)
R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, pri Kompoljah, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežja do 20. 7. 2019.

G2-112, Holmec - Poljana: Delo na cesti (3. junij 2019 ob 08:51)
G2-112, Poljana - Holmec, Poljana - Dolga Brda, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 25. 7. 2019.

R1-206, Ruska cesta : Delo na cesti (3. junij 2019 ob 08:39)
R1-206, Kranjska Gora - Vršič, polovična zapora zaradi sanacije podpornega zidu, do 6. 7. 2019, občasno do 1 urne popolne zapore.

R3-602, Staro selo - Breginj - most: Delo na cesti (31. maj 2019 ob 14:14)
R3-602, Staro selo - Breginj - most, pri Borjani, polovična zapora zaradi del do 15. 12. 2019. Možne so kratkotrajne popolne zapore med 8. in 17. uro.

R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Delo na cesti (31. maj 2019 ob 12:48)
R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, pri Logarski Dolini, polovična zapora zaradi sanacije plazu predvidoma do 15. 11. 2019, občasno popolna zapora do 60 minut.

R3-704, Ribnica - Brezno: Delo na cesti (31. maj 2019 ob 07:48)
R3-704, Ribnica na Pohorju - Podvelka, pri Ribnici na Pohorju, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 1. 3. 2020. Promet poteka izmenično enosmerno.

A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti (16. junij 2019 ob 14:57)
A1, Ljubljana - Koper, pred priključkom Kozina v smeri Kopra bo do 30. 6. 2019 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.

A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti (16. junij 2019 ob 14:58)
A1, Koper - Ljubljana, pred priključkom Kozina v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.

G1-5, Celje - Šmarjeta: Delo na cesti (30. maj 2019 ob 08:07)
G1-5, Celje - Krško, pri Laškem, polovična zapora zaradi izdelave gradbiščnih priključkov in ostalih del do 29. 1. 2020.

G2-104, Kranj - Sp. Brnik: Delo na cesti (31. maj 2019 ob 05:57)
G2-104, Šenčur - Kranj, krožišče Primskovo, oviran promet zaradi ureditve krožišča do 11. 8. 2019.

R3-639, Sp. Brnik - Cerklje: Zaprta cesta (30. maj 2019 ob 07:19)
R3-639, Sp. Brnik - Cerklje, v Cerkljah na Gorenjskem, popolna zapora zaradi gradnje komunalne infrastrukture do 30. 6. 2019. Obvoz je urejen po lokalni cesti Cerklje - Dvorje - Češnjevek - Šenčur in po državni cesti do Spodnjega Brnika.

R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec: Delo na cesti (4. junij 2019 ob 08:03)
R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec, v Semiču, polovična zapora zaradi obnove sekundarnih vodov do 20. 6. 2019.

A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti (7. junij 2019 ob 15:51)
A2, Obrežje - Ljubljana, med priključkom Bič in priključkom Ivančna Gorica v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.

A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Zaprta cesta (11. junij 2019 ob 14:47)
A2, Ljubljana - Obrežje na izvozu Drnovo iz smeri Ljubljane popolna zapora zaradi del.

A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Zaprta cesta (11. junij 2019 ob 14:47)
A2, Obrežje - Ljubljana na izvozu Drnovo iz smeri Obrežja, Hrvaške popolna zapora zaradi del.

A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Zaprta cesta (11. junij 2019 ob 14:48)
A2, Ljubljana - Obrežje na uvozu Drnovo v smeri Obrežja je popolna zapora zaradi del.

A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Zaprta cesta (11. junij 2019 ob 14:48)
A2, Obrežje - Ljubljana na uvozu Drnovo v smeri Ljubljane je popolna zapora zaradi del.

R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj: Delo na cesti (22. maj 2019 ob 16:02)
R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, pri Spodnji Grajeni, polovična zapora zaradi ureditve avtobusnih postajališč predvidoma do 14. 8. 2019.

R3-610, Pečnik - Žiri: Izredni dogodek (5. junij 2019 ob 08:27)
R3-610, Pečnik - Žiri, Marof - Ledinsko Razpotje, polovična zapora zaradi poškodovanega vozišča, predvidoma do 26. 7. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno. Med 8:30 in 17:00 občasne, 15 minutne popolne zapore.

R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo na cesti (24. maj 2019 ob 08:23)
R1-216, Soteska - Črmošnjice, pri Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 27. 7. 2019.

G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti (21. maj 2019 ob 08:36)
G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Zali, polovična zapora zarad izvedbe galerije Jelični vrh, do 29. 12. 2019, občasno 15 minutna popolna zapora.

G1-5, Rimske Toplice - Zidani Most: Delo na cesti (17. junij 2019 ob 09:32)
G1-5, Celje - Krško, v Rimskih Toplicah, popolna zapora zaradi obnove mostu in vozišča do 20. 9. 2019. Promet poteka ob gradbišču po začasni cesti izmenično enosmerno.

LC-226170, Laze - Planina: Zaprta cesta (20. maj 2019 ob 08:58)
LC, Laze - Planina, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, predvidoma do 31. 10. 2019. Obvoz po regionalni cesti.

A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti (24. maj 2019 ob 07:13)
A2, Ljubljana - Obrežje, med priključkom Ivančna Gorica in priključkom Bič v smeri Novega mesta je zaradi del oviran promet.

R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo na cesti (16. maj 2019 ob 12:16)
R2-454, Miklavž - Hajdina, v Miklavžu na Dravskem Polju, oviran promet zaradi gradnje plinovoda, zaprt je pas za levo zavijanje in Cesta v Rogozo, do 5. 7. 2019.

R2-444, Nova Gorica: Delo na cesti (16. maj 2019 ob 07:56)
R2-444, Nova Gorica, v Rožni dolini na Vipavski cesti, polovična zapora zaradi izgradnje kabelske kanalizacije do 21. 6. 2019.

RT-926, Sleme - Koprivna: Delo na cesti (16. maj 2019 ob 09:11)
RT-926, Sleme - Koprivna, pomična polovična zapora zaradi vgradnje kablovoda do 20. 7. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-905, Krnica - Mrzli studenec: Zaprta cesta (10. junij 2019 ob 07:51)
RT-905, Gorje - Pokljuka, pri Mrzlem Studencu, popolna zapora zaradi obnove vozišča od ponedeljka do petka predvidoma do 24.6.2019 . Obvoz po cesti Krnica - Zg. Gorje - Sp. Gorje - Bled - Bohinjska Bela - Bitnje - Jereka.

A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti (6. junij 2019 ob 12:41)
A1, Ljubljana - Koper, pred priključkom Senožeče v smeri Kopra zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.

A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti (9. junij 2019 ob 21:58)
A1, Koper - Ljubljana, pred priključkom Senožeče v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.

R1-230, Ormož : Delo na cesti (14. maj 2019 ob 09:29)
R1-230, Ormož , MMP Ormož, polovična zapora zaradi obnove mejenega prehoda do 13. 8. 2019.

LZ-183440, Škofjeloška cesta: Zaprta cesta (17. junij 2019 ob 16:04)
LZ-183440, Škofjeloška cesta, v Zgornjih Bitnjah, popolna zapora zaradi del. Obvoz po lokalnih cestah.

G1-1, Ruta - Maribor : Delo na cesti (13. maj 2019 ob 11:14)
G1-1, Ruta - Maribor , v Selnici ob Dravi, polovična zapora zaradi ureditve cestnega priključka do 29. 8. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-728, Škofljica - Ig: Zaprta cesta (13. maj 2019 ob 12:59)
R3-728, Škofljica - Ig, na Škofljici, pri krožišču, popolna zapora zaradi gradnje krožišča na Škofljici. Obvoz po cesti Škofljica - Ig - Ljubljana - Škofljica. Preko vikendov bo promet predvidoma urejen izmenično enosmerno.

R1-212, Bloška Polica - Sodražica: Delo na cesti (10. maj 2019 ob 07:58)
R1-212, Bloška Polica - Sodražica, v Novi vasi, polovična zapora zaradi ureditvedo 20. 12. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-415, Drtija - Izlake: Delo na cesti (14. junij 2019 ob 07:52)
R2-415, Drtija - Izlake, med Mlinšami in Razpotjem, polovična zapora zaradi obnove vozišča in sečnje dreves do 30. 6. 2019, občasno 30 minutne popolne zapore.

R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo na cesti (8. maj 2019 ob 08:23)
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Polenšaku, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 31. 8. 2019.

A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti (2. junij 2019 ob 07:40)
A1, Ljubljana - Maribor, med cestninsko postajo Vransko in priključkom Šentrupert v smeri Maribora bo do 30. 6. 2019 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.

R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak: Delo na cesti (7. maj 2019 ob 09:08)
R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, polovična zapora zaradi obnove ceste do 31. 8. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-439, Cerkvenjak - Senarska: Delo na cesti (7. maj 2019 ob 09:04)
R2-439, Cerkvenjak - Senarska, v Cerkvenjaku, polovična zapora zaradi obnove ceste do 31. 8. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-685, Rodne - Rajnkovec: Delo na cesti (7. maj 2019 ob 07:32)
R3-685, Rodne - Rajnkovec, pri Rajnkovcu, polovična zapora zaradi ureditve parkirišča predvidoma do 30. 6. 2019.

R2-410, Tržič - Kokrica: Delo na cesti (6. maj 2019 ob 07:39)
R2-410, Tržič - Kokrica, Golnik - Goriče, na dveh odsekih polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 21. 6. 2019.

R1-209, Bled - Soteska: Delo na cesti (6. maj 2019 ob 07:35)
R1-209, Bohinj - Bled, pri Bohinjski Beli, polovična zapora zaradi gradnje kolesarske steze do 4. 7. 2019.

R3-685, Rodne - Rajnkovec: Delo na cesti (10. junij 2019 ob 08:34)
R3-685, Rodne - Rajnkovec, pri Rajnkovcu, polovična zapora zaradi izvedbe krožišča do 16. 8. 2019.

R1-219, Mestinje - Golobinjek: Delo na cesti (6. maj 2019 ob 07:20)
R1-219, Mestinje - Golobinjek, pri Podčetrtku, polovična zapora zaradi sanacije hodnika za pešce do 4. 7. 2019.

RT-917, Kočevje - Željne: Zaprta cesta (28. maj 2019 ob 10:19)
RT-917, Kočevje - Željne, popolna zapora zaradi modernizacije vozišča. Obvoz je urejen.

R1-205, Divača - Lokev - Lipica: Delo na cesti (21. maj 2019 ob 09:12)
R1-205, Divača - Lokev, pri Lokvi, polovična zapora zaradi izvedbe dostopnih cest do 21. 6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-210, Škofja Loka - Jeprca: Delo na cesti (29. april 2019 ob 18:55)
R1-210, Škofja Loka - Medvode, v Škofji Loki, oviran promet, zaprt je levi zavijalni pas na Kidričevo cesto iz smeri Škofje Loke proti Medvodam ter desni zavijalni pas iz smeri Medvod proti Škofji Loki do 31. 8. 2019.

G2-101, Ljubelj - Bistrica : Izredni dogodek (11. maj 2019 ob 06:41)
G2-101, Tržič - Ljubelj, Podljubelj - predor Ljubelj, polovična zapora zaradi nevarnosti skalnega podora in poškodovanega vozišča, možne so kratkotrajne 15 minutne popolne zapore.

A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti (12. maj 2019 ob 18:35)
A2, Ljubljana - Obrežje, med počivališčem Zaloke in priključkom Brežice v smeri Obrežja je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

R1-201, Dovje - Mojstrana - Kraje: Zaprta cesta (17. junij 2019 ob 08:53)
R1-201, Jesenice - Kranjska Gora, pri Mojstrani, popolna zapora zaradi del do 20. 6. 2019. Obvoz za osebna vozila po vzporedni regionalni cesti, za tovorna vozila skozi Mojstrano.

G2-106, Škofljica - Rašica: Delo na cesti (13. maj 2019 ob 10:51)
G2-106,Ljubljana - Kočevje, na Škofljici, oviran promet zaradi gradnje krožišča do 30. 6. 2019. Promet poteka mimo krožišča po vzporedni obvozni cesti. Lokalna cesta Klanec je zaprta med osnovno šolo in krožiščem, na cesti Ob potoku je promet oviran.

R1-210, Kranj - Škofja Loka: Delo na cesti (14. maj 2019 ob 08:44)
R1-210, Škofja Loka - Kranj, v Zgornjih Bitnjah, oviran promet zaradi del do 27. 8. 2019. Promet poteka ob gradbišču dvosmerno.

R2-408, Logatec - Žiri: Zaprta cesta (17. april 2019 ob 08:59)
R2-408, Logatec - Rovte - Žiri, pri Rovtah, popolna zapora zaradi sanacije zidu in brežine do 20. 6. 2019. Obvoz za osebna vozila na relaciji Rovte - Hlevni vrh - Vrh Sv. Treh Kraljev - Račeva - Žiri in obratno, za tovorna pa Logatec - Vrhnika - Horjul - Gorenja vas - Žiri in obratno.

R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo na cesti (16. april 2019 ob 09:18)
R2-428, Luče - Sestre Logar, v Solčavi, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 15. 7. 2019.

R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero: Delo na cesti (16. april 2019 ob 07:58)
R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero, v Ribčevem Lazu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 25. 6. 2019.

RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica: Delo na cesti (12. junij 2019 ob 08:04)
RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica, v Kamniški Bistrici, polovična zapora zaradi sanacije podpornega zidu do 5. 7. 2019.

A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti (2. junij 2019 ob 13:50)
A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Šentrupert in cestninsko postajo Vransko v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.

R3-633, Jereka - Jezero: Zaprta cesta (20. maj 2019 ob 09:04)
R3-633, Jereka - Jezero, v Stari Fužini, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste. Obvoz po cesti Stara Fužina - Srednja vas - Bohinjska Česnjica - Bitnje - Bohinjska Bistrica - Ribčev Laz.

G1-6, Postojna - Pivka: Delo na cesti (6. maj 2019 ob 08:08)
G1-6, Postojna - Pivka, pri Selcah, polovična zapora zaradi izgradnje kolesarske poti do 18. 11. 2019.

RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga: Delo na cesti (14. junij 2019 ob 07:27)
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga, polovična zapora zaradi posodobitve makadamske ceste.

LG-211060, Litijska cesta: Zaprta cesta (3. junij 2019 ob 09:46)
Ljubljana, Litijska cesta, med Fužinsko cesto in Potjo na Breje, popolna zapora zaradi ureditve kanalizacije. Obvoz za vozila lažja od 3,5t je urejen po Hruševski cesti, za tovorna vozila pa po Zaloški in Kajuhovi cesti.

R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica: Zaprta cesta (18. junij 2019 ob 12:23)
R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, v Višnji Gori, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 19. 6. 2019. Obvoz po lokalnih cestah.

H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti (11. junij 2019 ob 07:52)
H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Vipava in priključkom Ajdovščina v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

RT-917, Kočevje - Željne: Delo na cesti (29. april 2019 ob 10:58)
RT-917, Kočevje - Željne, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 12. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-905, Krnica - Mrzli studenec: Delo na cesti (8. april 2019 ob 11:33)
RT-905, Gorje - Pokljuka, Krnica - Mrzli Studenec, pomična polovična zapora zaradi obnove vozišča predvidoma do 12. 7. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-905, Mrzli studenec - Jereka: Delo na cesti (15. maj 2019 ob 11:24)
RT-905, Mrzli studenec - Jereka, Koprivnik - Jereka, oviran promet zaradi del do 28. 6. 2019.

R3-701, Ruta - Pesek: Delo na cesti (8. april 2019 ob 11:01)
R3-701, Rogla - Pesek, pri Puščavi, polovična zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu predvidoma do 30. 9. 2019.

R3-681, Laško - Breze - Šentjur: Delo na cesti (2. april 2019 ob 09:13)
R3-681, Laško - Breze - Šentjur, v Laškem, popolna zapora zaradi gradnje mostu do 30. 9. 2019. Promet poteka ob gradbišču in po novo zgrajenem odseku ceste.

R3-721, Petrovci - Kuzma: Delo na cesti (18. junij 2019 ob 07:23)
R3-721, Petrovci - Kuzma, pri Kuzmi, polovična zapora zaradi preplastitve in ureditve ceste do 1. 8. 2019, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-901, Rateče - Planica: Delo na cesti (1. april 2019 ob 09:32)
RT-901, Rateče - Planica, pomična polovična zapora zaradi gradnje pešpoti in kolesarske povezave predvidoma do 28. 6. 2019. Možne so eno urne popolne zapore.

R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti (1. april 2019 ob 07:57)
R2-425, Mežica - Črna na Koroškem, Polena - Žerjav, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 20. 12. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-745, Janežovci - Dolge Njive: Zaprta cesta (28. marec 2019 ob 10:36)
R3-745, Janežovci - Dolge Njive, Janežovci - Selce, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča in hladne reciklaže do 14. 9. 2019. Obvoz po cesti Janežovci - Trnovska vas - Lenart v Sl. Goricah - Lormanje - Sp. Voličina - Dolge Njive in obratno.

R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo na cesti (3. junij 2019 ob 15:35)
R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, polovična zapora zaradi sanacije brežin in odprave zožitve predvidoma do 14. 8. 2019.

RT-926, Sleme - Koprivna: Prepoved za tovornjake (20. maj 2019 ob 07:23)
RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila zaradi poškodovanega vozišča.

A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti (13. junij 2019 ob 09:29)
A1, Ljubljana - Koper, pred počivališčem Ravbarkomanda v smeri Kopra bo do 30. 6. 2019 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.

R1-210, Kr : Prepoved za tovornjake (15. april 2019 ob 12:31)
R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, zaradi sanacije Delavskega mostu prepoved za tovorna vozila nad 3,5 t .

R1-210, Kr : Delo na cesti (23. marec 2019 ob 12:11)
R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, oviran promet zaradi sanacije Delavskega mostu do 20. 3. 2020. Promet poteka po enem pasu v obe smeri.

R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo na cesti (1. april 2019 ob 11:43)
R2-428, Luče - Sestre Logar, Solčava - Sestre Logar, pomična polovična zapora zaradi sanacije vozišča predvidoma do 9. 10. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-644, Ljubljana - Šentjakob: Delo na cesti (19. april 2019 ob 11:19)
R3-644, Ljubljana - Sneberje, v Ljubljani na Šmartinski cesti, pri avtocesti, zaprt en prometni pas proti centru zaradi del.

G1-4, Slovenj Gradec - Zg. Dolič: Delo na cesti (9. april 2019 ob 15:43)
G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, pri Mislinjski Dobravi, polovična zapora zaradi ureditve cestnega priključka do 30. 6. 2019.

RT-915, Grda Draga - Pudob: Zaprta cesta (16. marec 2019 ob 05:48)
RT-915, Grda Draga - Pudob, v Leskovi Dolini, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa predvidoma do 30. 9. 2019. Obvoz je možen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Ilirska Bistrica.

R3-683, Pilštanj - Golobinjek: Delo na cesti (27. maj 2019 ob 13:01)
R3-683, Lesično - Golobinjek, pri Pilštanju, oviran promet zaradi ureditve križišča in hodnika za pešce do 8. 7. 2019.

R2-423, Pilštanj - Podsreda: Delo na cesti (27. maj 2019 ob 13:00)
R2-423, Lesično - Podsreda, pri Pilštanju, oviran promet zaradi ureditve križišča in hodnika za pešce do 8. 7. 2019.

LZ-212340, Od Šmartinske cesta do Bratislavske: Delo na cesti (8. maj 2019 ob 10:04)
Ljubljana, obvozna cesta, od Šmartinske ceste do Bratislavske, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste.

G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti (31. maj 2019 ob 11:10)
G2-106, Ljubljana - Kočevje, Gornje Ložine - Kočevje, več pomičnih polovičnih zapor zaradi izgradnje kolesarske steze. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-203, Bovec - Žaga: Delo na cesti (11. marec 2019 ob 07:21)
R1-203, Bovec - Žaga, Bovec, pri letališču, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 8. 7. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-409, Ravbarkomanda - Postojna: Delo na cesti (3. junij 2019 ob 10:37)
R2-409, Postojna - Ravbarkomanda, pod avtocesto, oviran promet zaradi rekonstrukcije vozišča, do 20. 7. 2019. Možne so kratkotrajne do 15 minutne popolne zapore.

A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti (13. junij 2019 ob 09:30)
A1, Koper - Ljubljana, na viaduktu Ravbarkomanda v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.

R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo na cesti (28. marec 2019 ob 08:52)
R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, polovična zapora zaradi sanacije brežin in odprave zožitev do 14. 8. 2019.

G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti (6. maj 2019 ob 07:50)
G1-1, Dravograd - Maribor, v Radljah, oviran promet zaradi izvedbe krožišča predvidoma do 10. 7. 2019.

R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo na cesti (4. marec 2019 ob 11:00)
R1-225, Stahovica - Gornji Grad, Krivčevo - Podlom, več polovičnih zapor zaradi gradnje nadomestnih prepustov do 30. 6. 2019.

R3-658, Stari trg - Brezovica: Delo na cesti (27. februar 2019 ob 09:46)
R3-658, Stari trg - Brezovica, polovična zapora na več odsekih zaradi sanacije vozišča do 13. 9. 2019.

R3-639, Sp. Brnik - Cerklje: Delo na cesti (27. februar 2019 ob 07:47)
R3-639, Sp. Brnik - Cerklje, v Cerkljah na Gorenjskem, polovična zapora zaradi gradnje krožišča do 5. 7. 2019.

G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti (19. april 2019 ob 11:48)
G2-107, Celje - Rogaška Slatina, Stopče - Grobelno, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 6. 2019. Med praznikom zapore ne bo.

R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla: Zaprta cesta (25. februar 2019 ob 09:07)
R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, pri Spodnji Kapli, popolna zapora zaradi sanacije vozišča predvidoma do 28. 6. 2019. Obvoz po lokalni cesti.

R1-216, Dvor - Soteska: Delo na cesti (29. marec 2019 ob 10:19)
R1-216, Dvor - Soteska, med Dvorom in Dolnjim Kotom, pomična polovična zapora zaradi oskrbe Suhe krajine s pitno vodo do 30. 6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo na cesti (15. februar 2019 ob 08:10)
R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, med Srednjo Kanomljo in Spodnjo Kanomljo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 1. 7. 2019. Možne občasne, do 30 minutne popolne zapore v delovnem času.

R2-435, Maribor - Ruše: Delo na cesti (18. februar 2019 ob 07:52)
R2-435, Maribor - Ruše, polovična zapora na več odsekih zaradi gradnje optičnega omrežja do 30. 6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-6, Postojna - Pivka: Delo na cesti (6. maj 2019 ob 08:10)
G1-6, Postojna - Pivka, pri Selcah, polovična zapora zaradi ureditve križišča do 24. 6. 2019.

R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti (19. februar 2019 ob 08:14)
R2-414, Kamnik - Ločica, Poreber - Buč, pomična polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije predvidoma do 22. 8. 2019.

R2-409, Vrhnika - Logatec: Delo na cesti (14. junij 2019 ob 08:07)
R2-409, Vrhnika - Logatec, na Vrhniki, pri odcepu za Gabrče, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste do 22. 6. 2019.

G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti (19. februar 2019 ob 06:24)
G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Jeličnem Vrhu, polovična zapora zaradi popravila podpornega zidu do 12. 7. 2019. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne 15 minutne popolne zapore. Promet poteka izmenično enosmerno.

LZ-212410, Sneberska cesta: Zaprta cesta (28. marec 2019 ob 17:44)
LZ-212410, Ljubljana, Sneberska cesta, v Sneberjah, popolna zapora zaradi gradnje do 30. 8. 2019. Obvoz po Zadobrovški in Šmartinski cesti ter drugih lokalnih cestah.

R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo na cesti (8. maj 2019 ob 09:32)
R2-444, Ajdovščina , na Goriški cesti, polovična zapora zaradi ureditve krožišča predvidoma do 15. 7. 2019.

R2-402, Dobrovo - Neblo: Delo na cesti (8. marec 2019 ob 08:48)
R2-402, Dobrovo - Neblo, pri Dobrovem, polovična zapora zaradi ureditve ceste in pločnikov predvidoma do 29. 7. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-203, Bovec - Žaga: Delo na cesti (15. januar 2019 ob 08:24)
R1-203, Bovec - Žaga, pri Dvoru, polovična zapora zaradi ureditve krožnega križišča do 24. 7. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-665, Vel. Reka - Radeče: Zaprta cesta (11. januar 2019 ob 07:45)
R3-665, Vel. Reka - Radeče, popolna zapora zaradi modernizacije ceste. Obvoz za osebna vozila po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po državnih cestah Vel. Preska - Ljubež v Lazih - Šmartno pri Litiji - Litija - Zagorje ob Savi - Podkum.

R1-235, Petanjci - Murska Sobota : Delo na cesti (20. december 2018 ob 09:37)
R1-235, Petanjci - Murska Sobota , v Tišini, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 8. 2019, dnevno med 7. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-721, Petrovci - Kuzma: Izredni dogodek (29. marec 2019 ob 08:16)
R3-721, Petrovci - Kuzma, oviran promet zaradi plazenja vozišča.

R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo na cesti (11. december 2018 ob 11:02)
R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet zaradi gradnje nove šole do 30. 6. 2020.

R3-643, Rakitna - Cerknica: Zaprta cesta (20. maj 2019 ob 09:38)
R3-643, Cerknica - Rakitna, v Begunjah pri Cerknici, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste. Obvoz po lokalnih cestah.

G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti (23. november 2018 ob 11:52)
G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, Stopnik - Dolenja Trebuša, več polovičnih zapor zaradi obnove ceste do 30. 9. 2019. Med 8. in 16.30. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-107, Rogatec - Dobovec: Delo na cesti (15. maj 2019 ob 08:15)
G2-107, Rogatec - Dobovec, pri Strmcu Humskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 9. 8. 2019.

R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Izredni dogodek (29. marec 2019 ob 08:38)
R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, Pavličevo sedlo, cesta je prevozna samo za vozila do 3,5 t na avstrijski strani zaradi več udorov cestišča in nevarnosti proženja zemeljskih plazov.

G2-105, Novo mesto : Delo na cesti (31. maj 2019 ob 10:01)
G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Novem mestu, dve polovični zapori zaradi ureditve večnamenske poti in drugih del predvidoma do 15. 7. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno. Možne so občasne kratkotrajne popolne zapore. V času popolne zapore obvoza ni.

R2-439, Cerkvenjak - Senarska: Delo na cesti (28. maj 2019 ob 07:36)
R2-439, Cerkvenjak - Senarska, v Spodnji Senarski, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 14. 8. 2019.

R3-712, Žihlava - Rogoznica : Delo na cesti (19. september 2018 ob 08:40)
R3-712, Žihlava - Rogoznica , v Gabrniku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve križišča do 13. 8. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci: Zaprta cesta (5. marec 2019 ob 12:13)
R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, pri Veliki Polani, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 8. 2019. Obvoz po cesti Gornji Kraj - Črenšovci - Jula Marof - Ložič - Velika Polana in obratno.

G2-102, Godovič - Kalce: Delo na cesti (30. maj 2019 ob 07:48)
G2-102, Godovič - Kalce, pri Hotedršici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 28. 7. 2019.

LG-243790, Ljubljanska ulica od Trga: Zaprta cesta (20. avgust 2018 ob 10:13)
Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.

RT-930, Pesek - Oplotnica: Zaprta cesta (15. november 2018 ob 08:25)
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.

R2-452, Hrušica - Javornik: Delo na cesti (30. maj 2019 ob 07:37)
R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, polovična zapora zaradi obnove cestišča do 29. 6. 2019.

R2-408, Žiri - Trebija: Delo na cesti (10. junij 2019 ob 07:42)
R2-408, Žiri - Trebija - Gorenja vas, oviran promet zaradi del do 1. 7. 2019. pri Selu, oviran promet zaradi ureditve ceste do 10. 6. 2019.

RT-926, Solčava - Podolševa - Sleme: Zaprta cesta (15. januar 2019 ob 08:18)
RT-926, Solčava - Podolševa, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 28. 6. 2019. Obvoz po cesti Podolševa - Sestre Logar - Solčava.

RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti (31. maj 2019 ob 07:56)
RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, pri Podolševi, oviran promet zaradi spravila lesa, na nekaterih odsekih zaradi poškodbe vozišča zaprto za osebna vozila.

R2-428, Luče - Sestre Logar: Izredni dogodek (31. december 2018 ob 07:45)
R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.

R2-424, Boštanj - Planina: Zaprta cesta (29. december 2018 ob 05:58)
R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste predvidoma do 29. 6. 2019. Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.

R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek (24. september 2018 ob 10:18)
R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu.

R2-402, Solkan - Gonjače: Delo na cesti (29. april 2019 ob 08:45)
R2-402, Solkan - Gonjače, polovična zapora zaradi del do 30. 6. 2019. v Kojskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30.6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake (15. november 2018 ob 08:27)
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.

R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti (29. marec 2019 ob 08:15)
R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do konca 2020.

R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta (31. december 2018 ob 08:03)
R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.

A2-E70 Kronovo-Obrežje: Zastoj

A2-E70, Kronovo-Obrežje, mejni prehod Obrežje, Bregana, zadnji podatek o čakalnih dobah: tovorna vozila 1 h pri vstopu.
Zadnji podatek: 19. junij 2019 ob 05:48

Vir: Prometno-informacijski center

RTV v živo
05:50 Odmevi, ponovitev
06:20 Poletna scena, ponovitev
04:00 Zabavni kanal
06:00 Napovedujemo
06:00 Poročila
06:08 Jutranji koledar
Facebook