Po predvidevanju društva Focus bo Teš zelo verjetno treba zapreti še pred letom 2030. Foto: BoBo
Po predvidevanju društva Focus bo Teš zelo verjetno treba zapreti še pred letom 2030. Foto: BoBo

Finančno poslovanje Termoelektrarne Šoštanj (Teš) je v zadnjih letih negativno, so opozorili v društvu za sonaravni razvoj Focus in dodali, da je rdeče številke mogoče pričakovati tudi v prihodnjih letih.

Zavzemajo se, da bi zaradi zavez iz pariškega sporazuma v Sloveniji premog opustili do leta 2030, kot bo to naredilo 14 drugih držav članic EU-ja, ki ga še uporabljajo.

"To, poleg okoljskih in zdravstvenih vidikov, vse bolj potrjuje tudi finančni vidik poslovanja Teša, ki nakazuje realne možnosti nenapovedanega predčasnega zaprtja že v tem desetletju," so zapisali in dodali, da so na to opozorili tudi v pripombah na osnutek nacionalne strategije za izhod iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij.

Sindikati: Opustitev premoga se pripravlja stihijsko in brez alternative

Analiza: skupne izgube Teša od leta 2021 do leta 2030 bodo znašale približno 870 milijonov evrov

Argument so v Focusu podkrepili z neodvisno analizo Projekcije potencialne donosnosti Teša od leta 2021 do 2030, ki so jo pripravili v organizaciji EMBER.

"Analiza v najbolj verjetnem scenariju prihodnjih cen električne energije in emisijskih kuponov ocenjuje, da bodo skupne izgube Teša od leta 2021 do leta 2030 znašale približno 870 milijonov evrov (vključno s fiksnimi stroški obratovanja in vzdrževanja ter odplačevanjem posojila)," so strnili analizo.

"Ocena 870 milijonov evrov izgube pomeni nevzdržno delovanje Teša do leta 2030 in daje jasen znak, da je nujno treba pripraviti dodatni scenarij obvladovanja tveganja opuščanja premoga in pravičnega prestrukturiranja regije, če pride do nenapovedanega predčasnega zaprtja," je dejal Tomislav Tkalec iz Focusa.

Burna razprava o strategiji izstopa iz premoga: domačini pogrešajo načrte, kje bodo delali

Hkrati ta analiza po Tkalčevih besedah dodaja težo argumentu, da je izmed predlaganih scenarijev v nacionalni strategiji finančno najmanj škodljiv scenarij A, ki predvideva konec uporabe premoga leta 2033, saj dlje kot bo premogovna elektrarna delovala, večje izgube bo ustvarjala.

Velenjska občina je v javni obravnavi osnutka nacionalne strategije za izstop iz premoga med drugim opozorila, da moramo imeti pred ukinitvijo tako pomembnega energetskega vira v Sloveniji, kot je Teš, ki zagotavlja 30 odstotkov elektrike, jasno opredeljene nadomestne možnosti energetskega vira.

V Sindikatu delavcev dejavnosti energetike Slovenije in Sindikatu pridobivanja energetskih surovin Slovenije so med drugim opozorili, da bo na lokaciji Teša in Premogovnika Velenje neposredno izgubljenih več kot 2700 delovnih mest.