Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

"Sodelovanje z EU-jem deluje zelo dobro, želel pa bi si boljšega sodelovanja s podeželjem. Vesel sem, da smo se danes sešli in bomo skušali najti nekatere rešitve," je dejal državni sekretar Darij Krajčič in dodal, da ministrstvo podpira vse dejavnosti, ki si prizadevajo za boljše upravljanje populacije velikih zveri.

Ena od pomoči je prek intervencij kmetijsko-okoljskih podnebnih plačil, imenovanih tudi KOPOP, kjer spodbujajo investicije v visoke premične elektroograje in elektromreže, pastirje in pastirske pse, ki pa niso povsod izvedljive.

Intervencije se bodo nadaljevale tudi v novem programskem obdobju skupne kmetijske politike 2023–2027. Letna višina podpor še ni dokončno določena, uveljavljati pa naj bi jo bilo mogoče ne le na območju pojavljanja medveda in volka, ampak tudi na območju pojavljanja risa.

Sestanka se je udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Matej Skočir, oba pa sta sogovornikom predstavila nekatere konkretne rešitve in se dogovorila, da bosta postopke peljala naprej.

Na sestanku so bili prisotni tudi predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije. Predstavniki občin Solčava, Luče in Jezersko ter pašne skupnosti Raduha - Javorje so sogovornikom predstavili tudi razvoj kmetijstva na obravnavanem območju in pomen ohranitve zlasti visokogorskega pašništva drobnice.