Geslo letošnjega dneva Save je
Geslo letošnjega dneva Save je "Vode, ki si jih delimo, so skupna odgovornost". Foto: Wikipedia

Geslo letošnjega dne je Vode, ki si jih delimo, so skupna odgovornost. Poleg tega danes v Beogradu poteka tudi drugi sestanek držav podpisnic okvirnega sporazuma o Savskem bazenu.

Porečje Save je subregija v najbolj mednarodnem porečju na svetu - porečju Donave z obalnimi vodami Črnega morja. V Sloveniji je 12 odstotkov porečja Save v povirju alpskega visokogorja ter gozdnatih planot, porečje pa obsega več kot polovico Slovenije. Hkrati je Sava tudi najdaljša slovenska reka, pri čemer 220 od 940 kilometrov teče po slovenskem ozemlju.

Ministrstvo in občine izvajajo obsežen program izgradnje čistilnih naprav
Na ministrstvu za okolje ob tem poudarjajo, da Sava s svojimi pritoki v Sloveniji predstavlja izjemen in nenadomestljiv naravni vir za oskrbo z vodo, pridobivanje energije, pridelavo hrane, promet, rekreacijo in turizem.

Zaradi teh dejstev ministrstvo v sodelovanju z občinami izvaja obsežen program izgradnje čistilnih naprav, ki so že občutno zmanjšale obremenjevanje Save, kar je opaziti v izboljšanju njenega stanja tudi v čezmejnem obsegu. Do konca izvajanja programa do leta 2015 se bo stanje kakovosti Save, kot dodajajo na ministrstvu, še dodatno izboljšalo.

Pri tem ima osrednjo vlogo sodelovanje z javnostjo, uporabniki voda in gospodarstvom. Ministrstvo je tako maja in aprila skupaj z ekošolami, Kajakaško zvezo Slovenije, Ribiško zvezo Slovenije, Nacionalnim inštitutom za biologijo ter družbo Coca Cola zasnovalo projekt Voda je življenje - Mladi iz ekošol raziskujemo porečje Save. Gre za sodelovanje in povezovanje različnih uporabnikov voda s sistemom izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah za bolj trajnostno uporabo vodnih virov.

Okvirni sporazum podpisan leta 2002
Okvirni sporazum o Savskem bazenu je bil sicer podpisan leta 2002, veljati pa je začel dve leti pozneje. Strateški cilj sporazuma je čezmejno sodelovanje držav podpisnic sporazuma za zagotovitev trajnostnega razvoja regij v Savskem bazenu, da bi vzpostavili mednarodni režim plovbe po reki Savi in njenih plovnih pritokih, vzpostavljanja trajnostnega upravljanja z vodami in sprejemanja ukrepov za preprečevanje ali omejevanje nevarnost ter zmanjševanje in odstranjevanje škodljivih posledic, nastalih zaradi poplav, zmrzali, suše in primerov izpuščanja nevarnih snovi v vode.

B. K.