Aktivisti Eko kroga izpostavljajo, da je sodobna Slovenija dobesedno zgrajena na zasavskem premogu in energiji. Zdaj, ko premoga ni več, pa so upali, da jim bo država začela vračati vsaj del tega, kar je Zasavju desetletja jemala.
Aktivisti Eko kroga izpostavljajo, da je sodobna Slovenija dobesedno zgrajena na zasavskem premogu in energiji. Zdaj, ko premoga ni več, pa so upali, da jim bo država začela vračati vsaj del tega, kar je Zasavju desetletja jemala. "V zahvalo pa smo postali smetišče nevarnih odpadkov," dodajajo. Foto: MMC RTV SLO

Društvo, ki se že nekaj časa bori proti sežiganju odpadkov v Zagorju, kar zadnje leto počne podjetje Lafarge Cement, je na vlado in tudi na Lafarge poslalo dva poziva. Z njima želijo po besedah predsednika društva Uroša Macerla tvorno prispevati k rešitvi mučnih razmer, v katerih so se znašli tako prebivalci Zasavja kot tudi Lafarge Cement in slovenska vlada.

Cement se je proizvajal tudi brez odpadkov
Macerl je prepričan, da sežiganje odpadkov v zasavsko dolino ne sodi in ga tudi nočejo. "Želimo, da Lafarge še naprej dela cement, ampak z bolj sprejemljivimi energenti. Cementarna je 130 let proizvajala cement brez sežiganja odpadkov. V tem času je šla skozi mnoga težka obdobja, celo hujše, kot je trenutna kriza, pa je vseeno vseskozi poslovala zelo solidno tudi brez sežiga odpadkov. Ne vidimo nobenega razloga, zakaj ne bi bilo tako tudi v bodoče," poudarjajo v Eko krogu.

S prehodom na čistejše energente, kot so kakovosten premog, mazut ali zemeljski plin, bi po Macerlovih besedah Lafarge Cement rešil težave s strupenimi emisijami v zrak in s tem tudi zadostil evropski zakonodaji. Obenem pa cementarna ne bi več bila v konfliktu z okoliškim prebivalstvom.

Država naj pomaga Lafargeu
Ker Lafarge Cement trdi, da brez sežiganja nevarnih odpadkov ne bo konkurenčen drugim cementarnam, je Eko krog apel naslovil tudi na vlado, od katere pričakuje, da pomaga trboveljski cementarni, da preide na okolju sprejemljivejša goriva in ohrani rentabilnost, prebivalcem Zasavja pa omogoči človeku dostojnejše življenje brez strahu za svoje zdravje in zdravje svojih otrok.

V Eko krogu poudarjajo, da vsebuje cement, narejen s sosežigom odpadkov, precejšnje količine nevarnega pepela in slabo vpliva tako na delavce v gradbeni industriji kot tudi na ljudi, ki v takšnih zgradbah bivajo. Prepričani so tudi, da je za državni proračun in davkoplačevalce vseeno bolje, da država plača več za cement pri javnih gradnjah, kot da se dodatno obremenjuje zdravstvena blagajna.