V vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov je zagorelo 15. maja lani. Po požaru je Arso naložil Kemisu okoljsko sanacijo. Foto: BoBo
V vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov je zagorelo 15. maja lani. Po požaru je Arso naložil Kemisu okoljsko sanacijo. Foto: BoBo

Arso je Kemisu dodatno naložil spremljanje kemijskega stanja v vodi, sedimentu in bioti v potoku Tojnica, spremljanje kemijskega stanja sedimenta in biote v Ljubljanici, izvajanje monitoringa ekološkega stanja Tojnice z namenom spremljanja naravne obnovitve potoka ter zasaditev tal in brežin z avtohtonimi vrstami rastlin na saniranem območju.

Poleg teh je Arso na podlagi zakona o varstvu okolja Kemisu naložil tudi kompenzacijske ukrepe za sanacijo okolja na območju Občine Vrhnika, in sicer bo podjetje prispevalo sredstva za izvedbo projekta ureditve učne poti v naravnem rezervatu Mali plac. Gre za najbolj južno ležeče visoko barje v Evropi, ki je na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje.

Kemis lani izvedel najnujnejše sanacijske ukrepe
Avgusta lani je Kemis izvedel najnujnejše sanacijske ukrepe na Tojnici, ki jim jih je Arso naložil z delno odločbo. Tako so odstranili onesnažene sedimente v Tojnici in nabrežine od mesta preliva požarne vode do mostu, ki povezuje Sinjo Gorico in Vrhniko. Poravnali so skoraj 62.000 evrov stroškov interventnega čiščenja potoka takoj po požaru, za monitoring stanja okolja pa so namenili dobrih 89.700 evrov. Poleg tega so krili tudi stroške izvedenca.

Posamezniki, ki so ob požaru utrpeli premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, pa imajo možnost, da odškodnino od povzročitelja zahtevajo sami, so pojasnili na Arsu.

Dopolnilne odločbe sicer še niso prejeli ne v Kemisu ne na Občini Vrhnika. Direktor podjetja Emil Nanut je dejal, da bo lahko kaj več o njej povedal, ko jo bo prejel in tudi proučil. Župan Vrhnike Stojan Jakin je potrdil le, da so se na občinskem svetu že seznanili z informacijo, da bodo kot kompenzacijski ukrep od Kemisa prejeli sredstva za financiranje učne poti v naravnem rezervatu Mali plac.