Foto: BoBo
Foto: BoBo

Gradbeni inšpektor je 25. septembra izdal odločbo, v kateri odreja, da mora Kemis v roku 360 dni od vročitve odločbe na lastne stroške odstraniti nezakonito zgrajene dele objekta A reciklažnega skladiščno-predelovalnega poslovnega centra (SPPC) na Vrhniki. Gre za glavni objekt, ki je bil obnovljen oz. na novo zgrajen po požaru leta 2017.

Kot so sporočili z inšpektorata za okolje in prostor, je gradbeni inšpektor v odločbi podrobno opredelil dele objekta, ki so bili po požaru v letu 2017 zgrajeni na novo, brez gradbenega dovoljenja. Stanje je ugotavljal na podlagi spisne dokumentacije, izjav strank in prič, fotografij, projektne dokumentacije, gradbenega dnevnika in zavarovalniškega poročila.

Ugotovil je, da je bil del objekta po požaru poškodovan do te mere, da je bil neprimeren za uporabo. "Poškodovani del objekta, vključno z nosilnimi ter obodnimi fasadnimi in strešnimi konstrukcijami, kakor tudi z njegovo notranjostjo, je bil brez pridobljenih upravnih dovoljenj odstranjen in v enakih gabaritih zgrajen na novo. Izvedeni posegi pomenijo gradnjo novega objekta. Ker se lahko gradnja novega objekta začne le na podlagi pravnomočnega ali vsaj dokončnega gradbenega dovoljenja, velja na novo zgrajeni del objekta A reciklažnega centra SPPC Kemis, Vrhnika, za nelegalno gradnjo," so poudarili na inšpektoratu.

Pogorišče v vrhniškem Kemisu, maj 2017. Foto: BoBo
Pogorišče v vrhniškem Kemisu, maj 2017. Foto: BoBo

Odločba zato Kemisu nalaga, da vzpostavi prejšnje stanje z odstranitvijo samo tistih delov objekta, ki so bili nesporno izvedeni na novo, in so zato nezakoniti. Obstoječi deli objekta, ki niso bili odstranjeni in so bila na njih izvedena le vzdrževalna dela, pa se ohranijo. A teh je zelo malo.

Rok za izvršitev te odločbe je določen ob upoštevanju časa, ki je glede na velikost, lokacijo in zahtevnost objekta potreben za organizacijo ter izvedbo odstranitvenih gradbenih del, so dodali na inšpektoratu.

Gradbeni inšpektor je v odločbi Kemis opozoril še, da se bo v primeru neizpolnitve odrejenih obveznosti začel postopek izvršbe. Kot obvezen del odločbe so zavezanki izrečene tudi prepovedi, ki veljajo, ko je izrečen inšpekcijski ukrep zaradi nedovoljene gradnje, in sicer: izvedba komunalnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, vpisi in spremembe vpisov v zemljiški knjigi, njegova uporaba ali opravljanje gospodarskih ali drugih dejavnosti v njem, promet z njim ali zemljiščem, na katerem je, in sklepanje drugih pravnih poslov, kot sklenitev kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih, delovršnih in drugih pravnih poslov med živimi, so še dodali.

Direktor Kemisa Boštjan Šimenc je za STA pojasnil, da v družbi odločbe še niso prejeli in z njeno vsebino niso seznanjeni.

Na Vrhniki zadovoljni

Se je pa nanjo v izjavi, objavljeni na spletni strani Občine Vrhnika, odzval vrhniški župan Danijel Cukjati. Inšpektorat je z odločbo, kot je poudaril, "pravzaprav pritrdil mnenju Občine Vrhnika, ki že od leta 2017 vztraja, da mora biti občankam in občanom Občine Vrhnika zagotovljena ustavna pravica do zdravega in varnega okolja brez nevarnega delovanja družbe Kemis". Občina Vrhnika bo po njegovem mnenju zdaj lahko "končno zaživela brez bremena družbe Kemis".

Na občini so zatrdili tudi, da od dne prevzema odločbe Kemis v nezakonitem delu objekta ne sme več izvajati nobene poslovne dejavnosti. "Ta del odločbe učinkuje takoj in pritožba ne zadrži izvršitve, zato Občina Vrhnika pričakuje, da bo Kemis tokrat odločbo inšpektorata dosledno upošteval," so zapisali.

Gradbeni inšpektorat je Kemisu že na začetku leta prepovedal obratovanje v vseh treh objektih, obnovljenih po požaru – v nadstrešnici za skladiščenje odpadkov (objekt A), v zalogovniku za požarno vodo (objekt C), ki ju je razglasil za črno gradnjo, ter prizidku k nadstrešnici (objekt B), ki nima uporabnega dovoljenja. Odločil je še, da mora Kemis objekta A in C podreti.

Takrat je sicer Kemis napovedal, da pravno zavezujočih odločb ne bo upošteval, in je kljub prepovedi nadaljeval obratovanje. Ministrstvo za okolje in prostor je pozneje potrdilo odločitev inšpekcije glede objekta C in B, primer objekta A pa je, kot omenjeno, vrnilo v ponovno odločanje.

V Kemisu so sicer pozneje trdili, da objektov C in B ne uporabljajo več, še vedno pa je podjetje delovalo v objektu A. Družba si prizadeva tudi za legalizacijo omenjenega objekta.

GZS o ustavitvi Kemisa: Tvegamo nastanek 1.000 skladišč nevarnih odpadkov

UKC Ljubljana opozoril na skrajno tvegani položaj

Problematika Kemisa je sicer širša, saj je podjetje eno od dveh velikih, ki v Sloveniji skrbita za nevarne odpadke. Vprašanje torej je, kako bi država zagotovila ravnanje z nevarnimi odpadki, tudi ob covidu-19, če bi Kemis čez noč nehal obratovati.

Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je ob razglasitvi epidemije opozoril, da bi jih spoštovanje prepovedi opravljanja dejavnosti, ki jo je gradbena inšpekcija zaradi črne gradnje naložila Kemisu, spravilo v velike težave.

"V razmerah epidemije novega koronavirusa bi bilo ostati brez poslovnega partnerja, ki odvaža naše odpadke, skrajno tvegana situacija," so takrat opozorili.

Od UKC-ja Ljubljana Kemis sicer prevzema tako nevarne kot nenevarne odpadke, skupaj več kot 20 ton na leto.