Boštjan Šimenc. Foto: BoBo
Boštjan Šimenc. Foto: BoBo

Kemis, ki se med drugim ukvarja z zbiranjem in obdelavo nevarnih in nenevarnih odpadkov, je po obsežnem požaru leta 2017 izvedel zahtevno sanacijo. "Sanacijo smo ob izpolnitvi vseh pogojev okoljevarstvenega dovoljenja končali v sredini januarja in znova začeli redno obratovanje," je na današnji novinarski konferenci v prostorih podjetja poudaril direktor Kemisa Boštjan Šimenc.

Z gotovostjo lahko trdim, da takega požara, kot se je zgodil 15. maja 2017, ne more več biti.

Direktor Kemisa Boštjan Šimenc

V okviru sanacije so med drugim izvedli celovito nadgradnjo požarnega sistema. Pri tem sta jima svetovala strokovnjaka za požarno varnost Aleš Jug in Aleš Glavnik. Celotno skladišče je zdaj pokrito z avtomatsko gasilno napravo na težko peno, zato bi bile za morebitno gašenje potrebne občutno manjše količine vode kot doslej, kar preprečuje prihodnje velike izlive v Tojnico, je pojasnil Šimenc.

Območje trdnih odpadkov in manj nevarnih tekočih odpadkov so ob tem pregradili v manjše požarne sektorje, s čimer so fizično omejili širjenje plamena. "Z gotovostjo lahko trdim, da takega požara, kot se je zgodil 15. maja 2017, ne more več biti," je dejal direktor.

Sanacija potoka Tojnica

Kemis izpolnjuje tudi odločbo o sanaciji Tojnice, je zatrdil Šimenc. "Vsi parametri, ki so bili doslej izmerjeni, kažejo na to, da ni prekoračena najvišja dovoljena koncentracija onesnaževal," je poudaril.

Direktor je izpostavil še sodbo okrajnega sodišča s konca leta 2018, ki je ugodilo pritožbi Kemisa in njegovega prokurista Emila Nanuta na odločbo o prekršku, ki jo je 6. junija 2018 podal inšpektorat za okolje. Pravnomočno je tako potrjeno, da "nismo storili nobenega prekrška", je dejal Šimenc.

Tako Šimenc kot Nanut sta izrazila zavedanje, da je Kemis izgubil zaupanje lokalne skupnosti. Vendar tako občino kot predstavnike civilne iniciative pozivata k dialogu.

"Stari" Kemis. Nove prostore so predstavili ob petkovem dnevu odprtih vrat. Foto: BoBo

Smrad ne prihaja iz Kemisa

Lokalno skupnost je Kemis povabil tudi na ogled obnovljenega objekta. "Pomembno nam je, da ljudje vidijo, kaj dejansko delamo. Le na ta način lahko vzpostavimo normalno komunikacijo, za katero se trudimo že leto in pol – doslej na tem področju nismo bili uspešni," je dejal Nanut.

V Kemisu zavračajo očitke o smradu, ki naj bi se širil iz njihovega obrata. Nanut je spomnil, da lahko prebivalci morebiten zaznan smrad prijavijo na posebno dežurno številko, da zadevo skupaj preverijo, a se doslej še ni izkazalo, da bi smrad dejansko prihajal iz Kemisa. Zavrnil je tudi očitke o gradnji na ozemlju Kemisa brez gradbenega dovoljenja – prebivalci so zaznali gradnjo bazena za nov gasilni sistem, kar po mnenju podjetja in strokovnjakov šteje za nadgradnjo opreme in ne terja gradbenega dovoljenja.

Glede očitkov, da novi gasilni sistem Kemisa ni dovolj dober, pa je Nanut poudaril, da ne on ne Šimenc nista strokovnjaka za požarno varnost. "Smo pa zato najeli strokovnjake," je dejal in pozval nasprotnike, naj izpostavijo imena svojih strokovnjakov in da ti v dialogu soočijo mnenja. "Za take vrste objekta in snovi, ki so v njem, je to najboljši sistem, ki trenutno obstaja," pa je mnenje strokovnjakov, ki jim zaupa Kemis, izrazil Šimenc.

Sanacija je stala 6,5 milijona evrov

V sanacijo objektov in opreme po požaru v maju leta 2017 je sicer Kemis vložil okoli 6,5 milijona evrov, končne številke še ni. Od tega je 5,5 milijona evrov krila zavarovalnina, še milijon pa so dodali sami – tu gre predvsem za ukrepe izboljšanja požarne zaščite.

Požar v Kemisu, evakuirali bližnje prebivalce

Nezadovoljni prebivalci in župan
Kemis je s svojo namero na sestanku obvestil novega župana vrhniške občine Daniela Cukjatija, a tako občina kot prebivalci delovanju Kemisa še naprej nasprotujejo. "Od požara do danes se ni nič spremenilo. Zame kot župana še vedno velja sklep občinskega sveta, da Kemis ne spada v naselje," je dejal župan Vrhnike Cukjati.

Kako bi lahko Vrhnika kot kraj, potem ko je enkrat spustila to podjetje medse, sama ukrepala proti Kemisu, župan ne ve. "Pravniki pravijo, da zelo malo, če ni podpore na državni ravni," je dejal.

Na vprašanje, ali verjame zdajšnjemu vodstvu Kemisa, ni odgovoril. "Verjamem, da so izvedli sanacijo po požaru v skladu s starim okoljevarstvenim dovoljenjem, ki so ga dobili pred leti in na podlagi katerega so poslovali pred požarom," je dejal. A težavo vidi v tem, da je tisto dovoljenje pomanjkljivo. "In prav to je ena naših osnovnih zahtev – da se naredi revizija okoljevarstvenega dovoljenja," je dejal.

Šimenc je glede županovega zaupanja poudaril, da "je naša naloga, da ga prepričamo z dejanji". Na očitke o tem, da bo Kemis še naprej deloval v skladu s starim okoljevarstvenim dovoljenjem, pa je odgovoril z besedami, da okoljevarstveno dovoljenje "ne predpisuje protipožarnih ukrepov".

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Sanacija poslovanja podjetja

Glede prihodnosti Kemisa je Šimenc dejal, da bodo predvidoma v letu dni sanirali še poslovanje podjetja. Sicer pa na vrhniški lokaciji ne predvidevajo širitve dejavnosti skladiščenja nevarnih odpadkov, nameni so usmerjeni v širjenje dejavnosti na področju storitev, denimo obdelave nevarnih odpadkov. Tudi sežigalnice na tej lokaciji ne bo, meni Šimenc.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Vrhničani želijo tudi sestanek z okoljskim ministrom Juretom Lebnom, ki pa je v preteklosti že dejal, da ob boljšem nadzoru nad izvajanjem okoljevarstvenih soglasij Kemis lahko ostane, kjer je.

Kaj se dogaja v Moravčah
Kemis se je sicer znašel tudi pod plazom obtožb Občine Moravče, da je na območje Termita v Moravško dolino dovažal nevarne odpadke, nastale v okviru sanacije požara leta 2017. V podjetju očitke zavračajo in poudarjajo, da so nevarne odpadke prepeljali na odstranitev v tujino, kar dokazuje tudi dokumentacija.

Leben je v tem primeru odredil inšpekcijski pregled terena in nova merjenja. Inšpekcijski nadzor ni pokazal nepravilnosti, izidov meritev pa še ni.

Kemis spet sprejema nevarne odpadke