Foto:
Foto:
V Sloveniji kar 1.300 teles stoječe vode.

V knjigi so zapisali, da je za Slovenijo značilna zelo velika količina padavin, naša država pa je z vodo nadpovprečno bogata, saj imamo kar 28.000 kilometrov vodnih tokov. Francozi morajo zato, da bi ohranili pitno enako količino vode kot mi, zaščititi petkrat večjo površino, mi pa po drugi strani lahko z nepremišljeno potezo petkrat hitreje onesnažimo vodo, je povedal eden izmed urednikov Marjan Bat.

Zelo pomembne za Slovenijo so podzemne vode, saj obsegajo 90 odstotkov vode, ki jo pijemo. Na ranljivost vodnega bogastva pa je opozorila še direktorica Agencije za okolje Andreja Čerček Hočevar, ki je izpostavila negativne vplive preteklega neustreznega načrtovanja, stanovanjske gradnje, kmetijske dejavnosti in neustreznega urejanja voda.

V Sloveniji imamo kar 1.300 jezer
Presenetljiv je podatek, po katerem je v Sloveniji okrog 1.300 teles stoječe vode, kar pa še ne pomeni, da bi lahko o naši državi govorili kot o deželi tisočerih jezer. Omenjene stoječe vode namreč zajemajo le 0,3 odstotka celotne površine, kar pa je presenetljivo malo. Pomembno mestu v hidrološkem ciklu zasedajo mokrišča, ki so bo Batovih besedah ledvice pokrajine v smislu njihove vloge pri kroženju vode.