Cerkniški ribiči bodo z interventno sanacijo preprečili odtekanje vode iz ribnika in tako zaščitili ribjo populacijo. Foto: BoBo
Cerkniški ribiči bodo z interventno sanacijo preprečili odtekanje vode iz ribnika in tako zaščitili ribjo populacijo. Foto: BoBo
Če pozimi zapade na območju Snežnika veliko snega, se prvo presihanje Cerkniškega jezera premakne v maj, lahko pa celo v junij. Foto: BoBo

Ribiči so, kot navajajo v sporočilu za javnost, tri leta pridobivali dovoljenja za sanacijo, zdaj pa so se odločili, da pristopijo samo k interventni sanaciji preliva, za kar ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. Celotna sanacija pregrade je ocenjena na 55.000 evrov, zgolj interventna sanacija preliva pa bo stala 12.000 evrov. Predvidevajo, da bo delna sanacija, s katero bodo zajezili odtekanje vode iz ribnika, končana v enem tednu.

"Tako se bo saniralo samo del, ki ga je visoka voda odtrgala decembra 2015. Na pomoč nam je priskočila Občina Cerknica, ki bo pokrila stroške v vrednosti 50 odstotkov, ostalih 50 odstotkov sredstev pa moramo pridobiti sami. Trenutno razmišljamo o pridobitvi kratkoročnega kredita ali limita," so pojasnili. Kdaj bo sledila sanacija celotne pregrade še ni znano.

Reševanje avtohtonih rib
Glavna naloga ribičev Ribiške družine Cerknica je sicer reševanje ribjega življa na presihajočem Cerkniškem jezeru. Reševanje v zadnjih letih poteka celo leto, v poletnem obdobju pa je intenzivnejše. Ribiči ob padanju gladine vode rešujejo vse ribje vrste in rake, prednost pri tem imajo avtohtone ribe (ščuka, linj, klen in potočna postrv) ter krapi. Ribe in rake vlagajo v ribnik za požiralnikom Rešeto, kjer preživijo do deževja, ko jezero spet napolni voda.

Kako pogosto in kdaj bo jezero presahnilo, je odvisno od količine padavin. Padavine morajo biti predvsem na območju Bloške planote, Loške doline in Babnega Polja, ker so na tem območju glavni vodni pritoki za Cerkniško jezero. Če pozimi zapade na območju Snežnika veliko snega, se prvo presihanje Cerkniškega jezera premakne v maj, lahko pa celo v junij.