Foto: MMC RTV SLO/Shutterstock
Foto: MMC RTV SLO/Shutterstock
Koda

Dimnikarji pri svojem delu naletijo na številne napake. Dimnikar Gašper Gril ugotavlja, da so nove kurilne naprave v 70 odstotkih neustrezno montirane in da nekateri prodajalci potrošnike zavajajo. Še vedno so na trgu neustrezne kurilne naprave, pogosto na pečeh ni niti osnovnih podatkov, ali pa so osnovne ploščice predelane, na primer tako, da sta zamenjana datum izdelave in tip goriva. Nadzor nad trgom kurilnih naprav opravlja Tržni inšpektorat. Lani so inšpektorji pregledali 62 naprav, pri 17-ih so odkrili previsoke emisije prahu, pri sedmih pa ogljikovega monoksida. Večkrat so naleteli tudi na pomanjkljive označbe in izjave o skladnosti, v desetih primerih napravam niso bila dodana navodila.

Naprava primerna za prodajo, ne pa tudi za uporabo?

A tudi če je kurilna naprava primerna za prodajo, to še ne pomeni, da je primerna tudi za uporabo. Za to protislovje je kriva trenutno veljavna Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Ta prodajalcem dovoljuje prodajo malih kurilnih naprav, ki povzročajo večje mejne emisije, kot jih pri svojih pregledih lahko potrdijo dimnikarji. Primer: na trgu se lahko prodajajo peči s toplotno močjo med štirimi in stotimi kilovati z emisijami ogljikovega monoksida do 1000 miligramov na kubični meter. Po pravilih, ki veljajo za dimnikarje, pa je mejna koncentracija izpustov ogljikovega dioksida za enake naprave 400 miligramov na kubični meter.

Vlada bo z uredbo še poslabšala kakovost zraka

Na okoljskem ministrstvu trenutno pripravljajo novo uredbo, ki bo še dodatno omejila dovoljene izpuste. Problematično pa je vmesno obdobje, v katerem bodo lahko po mnenju kritikov trgovci prodali zaloge zastarelih naprav, lastniki peči pa legalizirali naprave z višjimi izpusti od dovoljenih. Kot pravi profesor Griša Močnik z Inštituta Jožef Stefan, je težava tudi v tem, da bo sprememba uredbe za kratek čas poslabšala stanje, ker bodo zgornje meje emisij, ki bodo dovoljene, nekoliko sproščene. "To pomeni, da bo nova uredba sprostila inštalacijo peči na les, ki ta hip niso skladne z uredbo, in tako za nazaj legalizirala peči, ki bodo potem še naprej delale, oziroma bodo inštalirane celo nove neskladne peči, ki bodo potem kurile naslednjih 20 let. In mi bomo to dihali. Meni se zdi to zelo slaba ideja. Bolje bi bilo pustiti stvari tako, kot so, in potem pomagati ljudem, ki imajo neskladne peči, te peči zamenjati."

Zaradi kurjenja sosedov gladovno stavkal

Tudi Aleš Alagič že več let opozarja na onesnaženost zraka v domači Prvačini, po njegovem mnenju naj bi za to bili krivi sosedi, ki kurijo vlažna drva. Inšpektorji so v zadnjih letih dvakrat preverili njegove trditve, a nepravilnosti niso odkrili. Prepričan v svoj prav se je Alagič januarja odločil na težave opozoriti z gladovno stavko in o tem obvestil tudi okljsko mnistrstvo. Minister za okolje je odredil inšpekcijske nadzore pri vseh treh prijavljenih sosedih in meritve izpustov v neposredni bližini njegove hiše. Manjše nepravilnosti so odkrili zgolj pri enem sosedu. Meritve izpustov v bližini Alagičevega doma so se zaključile 18. januarja, rezultati analize, ki bodo pokazali, ali je količina škodljivih delcev PM presežena, pa bodo znani do konca februarja. Po mnenju Griše Močnika rezultati ne bodo pokazali preseganja delcev PM10, ker je del dneva, ko je zrak res močno onesnažen, relativno kratek. Kurjenje se izvaja popoldne in zvečer, preostanek dneva pa je zrak dokaj čist. Povprečna koncentracija, ki jo bodo izračunali, bo verjetno pod mejno vrednostjo, kot jo določa direktiva iz leta 2008.

Metoda, ki bo pokazala manj natančne rezultate

Tanja Turšič z Agencije za okolje Republike Slovenije pojasni, da se meritve na vrtu gledalca izvajajo z referenčno metodo, kar pomeni, da se merijo koncentracije v 24-urnem povprečju: "Res je, da se ti vrhovi, ki se pojavljajo v dnevu, zgladijo in tudi izgubijo v povprečju. Je pa ta metoda referenčna in je edina metoda, ki je predpisana s strani Evropske komisije in je tudi kot referenčna prenesena v našo zakonodajo." Bolj natančna bi bila avtomatska metoda, ki bi po mnenju naše sogovornice v kombinaciji z referenčno dala natančnejšo analizo stanja.

Ljudje z brezbrižnim kurjenjem škodujejo sebi in drugim

O tem, da januarska analiza meritev ne bo prikazala realnega stanja, je prepričan tudi Alagič, ki je gladovno stavko sicer prekinil. Odločil pa se je, da bo na analizo odnesel tudi filtre iz svoje prezračevalne naprave. Kmalu po objavi našega prispevka pa ga je poklical dolgoletni dimnikar Bojan Brenčič. Primer iz Prvačine je predstavil na včerajšnjem srečanju Evropske zveze dimnikarjev v Avstriji, saj je prepričan, da je uporaba neprimernega kuriva velik problem. Bojan Brenčič: "Že pred leti ko so ljudje začeli kuriti s peleti, se je v njih pojavljal pesek, verjetno tudi kakšni formaldehidi, lepilo. Vse to ne spada v kurilno napravo, te vrste odpadkov bi morali sežigati v velikih napravah, kjer gre dim preko tako imenovanih ciklon filtrov. Ljudje kurijo vse, od starega motornega olja, ivernih plošč do plastike. Brezbrižni so in kupujejo poceni gorivo, s tem pa škodujejo sebi.

Slab zrak uničuje zdravje

Najnovejše raziskave povezujejo dolgotrajno izpostavljenost veliki koncentraciji delcev PM s sladkorno boleznijo, pri nosečnicah pa z zastojem rasti ploda. Mednarodna agencija za raziskavo raka je pred nekaj leti delce PM10 uvrstila med dokazano rakotvorne snovi. Simona Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pojasni: "Znano je, da onesnažen zrak povzroča dihalna obolenja, srčno-žilna obolenja, v zadnjem času pa odkrivajo tudi povezave z nevrološkimi obolenji, kakršni sta parkinsonova in alzhaimerjeva bolezen.

Civilne iniciative: država je oderuško podražila dimnikarske storitve

Da je sedanji normativni način obračunavanja dimnikarskih storitev neustrezen, so odločni člani civilnih iniciativ Dimnik in Malečnik, ki se trudita dokazati, da je dimnikarska zakonodaja protiustavna in da tudi zaradi nje zagori vse več domov. Da dimnikarji zdaj ne gledajo na kakovost opravljenih storitev, pač pa na to, da obiščejo čim več lastnikov malih kurilnih naprav. Marko Rudman s Civilne iniciative Dimnik: "Ministrstvo za okolje in prostor se je s tem znebilo dela s koncesijskimi pogodbami, tako se je znebilo nadzora nad delom dimnikarskih služb, hkrati pa izkoristilo priložnost in oderuško podražilo dimnikarske storitve."

Vse več požarov v enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavbah

Inšpektorji za okolje so v lanskem letu pregledali vse dimnikarske službe, od 103-eh so pri kar 89-ih ugotovili neskladnosti s predpisi in izdali odločbe o prekrških. Ob tem je število požarov v enostanovanjskih stavbah in dvostanovanjskih stavbah v primerjavi z obdobjem med letoma 2005 in 2009, ko so se cene dimnikarskih storitev obračunavale po dejansko porabljenem času, v zadnjih letih za 56 odstotkov večje. V civilnih iniciativah so prepričani, da bi morali vnovič uvesti obračunavanje po dejansko vloženem času in dogovorjeni ceni delovne ure, 0,33 evra na minuto. Predlagajo, naj se država umakne iz sistema in obdrži le kontrolno funkcijo, ometanje in čiščenje dimnikov pa naj se izvaja po obrtni zakonodaji.

V Sloveniji zaradi onesnaženega zraka vsako leto umre 1700 ljudi, dvajsetkrat več kot v prometnih nesrečah. Največji krivec za onesnažen zrak so - vsaj v zimskih mesecih - male kurilne naprave. Zato še toliko bolj preseneča odločitev Ministrstva za okolje in prostor, ki v novi Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav predvideva prehodno obdobje, v katerem bo omogočena legalizacija naprav s prevelikimi izpusti. Zakaj taka odločitev ministrstva in kakšne bodo posledice? O tem z gosti: okoljevarstvenikom Gorazdom Marinčkom, Tanjo Bolte z okoljskega ministrstva in predsednikom sekcije dimnikarjev Simonom Dovrtelom v oddaji KODA ob 17.30 na TVSLO1.

Foto: Sutterstock

Koda