Školjke in ribe iz slovenskega morja so varne za uživanje, je pokazala kemijska analiza. Foto: BoBo
Školjke in ribe iz slovenskega morja so varne za uživanje, je pokazala kemijska analiza. Foto: BoBo
Vzorce iz slovenskega morja so analizirali na vsebnost dioksinov in furanov ter dioksinom in furanom podobnih in nepodobnih PCB ter živega srebra. Foto: TV Slovenija/Eugenija Carl

Inšpektorji Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so lani v okviru uradnega nadzora nad onesnaževali odvzeli enajst vzorcev velikih morskih rib, in sicer sveže, hlajene ali zamrznjene velike ribe, fileje, zrezke in podobno iz Jadranskega morja, ki so jih analizirali na vsebnost dioksinov in furanov ter dioksinom in furanom podobnih in nepodobnih PCB ter živega srebra.

Poleg tega so odvzeli še tri vzorce gojene morske ribe iz morske ribogojnice Seča za analizo vsebnosti kovin – živega srebra, kadmija in svinca.

V okviru nadzora so v letu 2017 dodatno analizirali tudi školjke iz slovenskih školjčišč, in sicer dva vzorca živih školjk so analizirali na vsebnost dioksinov in furanov ter dioksinom in furanom podobnih in nepodobnih PCB ter na vsebnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov, tri vzorce školjk so analizirali na prisotnost kadmija in svinca ter dva vzorca na prisotnost živega srebra.

Vsi vzorci varni za uživanje
Rezultati preiskav so po navedbah uprave za varno hrano pokazali, da so bili odvzeti vzorci glede vsebnosti analiziranih onesnaževal, ocenjenih po določilih 14. člena evropske uredbe o splošnih načelih in zahtevah živilske zakonodaje, varni za uživanje.

Tudi rezultati osmih od 10 odvzetih vzorcev, analiziranih v prvi polovici tega leta, so varni za uživanje, za dva vzorca pa še ni rezultata. Pred dvema letoma so rezultati analize kemijskih onesnaževal v školjkah klapavicah, vzorčenih med letoma 2011 in 2014 v slovenskem morju, ki jo je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje, pokazali, da so bile školjke tudi takrat varne za uživanje.