Foto: BoBo
Foto: BoBo

Oražmovo razrešitev je predlagala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec. Vlada se je s predlogom Pivčeve in razlogi za razrešitev seznanila že prejšnji teden, danes pa je Oražma tudi razrešila s čela zavoda za gozdove. Vodil ga je od decembra 2013, od tega sprva eno leto kot v. d. direktorja, leta 2018 pa je dobil nov štiriletni mandat.

Konkretni razlogi za Oražmovo razrešitev v sporočilu vlade niso navedeni. V uradu za komuniciranje so zapisali, da je skladno z zakonom o zavodih pristojni organ dolžan razrešiti direktorja pred potekom časa, za katerega je imenovan, če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi in če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

Ministrica Pivčeva je sicer v zadnjih dneh javnost opozorila na nekatere očitke Oražmu, o katerih so pisali nekateri mediji, npr. Portal Plus in Nova24TV. Omenjalo se je recimo obtožbe glede mobinga nad zaposlenimi, zlorabe položaja, nezakonitega izplačevanja povečanih obsegov dela in nadurnega dela, spornega zaposlovanja, neodzivnosti za zagotavljanje sredstev za javno službo s področja divjadi in lovstva in nezagotavljanja ustreznih pogojev za delovanje intervencijske skupine za primere težav z velikimi zvermi.

Izpostavljeni so bili npr. tudi poročilo protikorupcijske komisije, da je Oražem zaposlil osebo, ki živi z njim v skupnem gospodinjstvu, pa tudi domnevni sporni posli med zavodom in upravljavcem državnih gozdov, družbo Slovenski državni gozdovi, kjer je Oražem predsednik strokovnega sveta.

Tako naj bi se Oražmova razrešitev pripravljala že nekaj časa, saj naj bi Pivčeva zaupanje vanj izgubila. Domnevno naj bi ga nameravala že leta 2018 zamenjati z Gregorjem Danevom, a ga je nato vseeno predlagala za nov mandat.

Oražem je v sredo zavrnil vse razloge za razrešitev.