Zaloga vode v tleh je tako nizko, da rastlinam ni dosegljiva. Foto: EPA
Zaloga vode v tleh je tako nizko, da rastlinam ni dosegljiva. Foto: EPA
Po Sloveniji pesti suša

Obenem pa Pomurje zaradi nadpovprečno visokih temperatur in pomanjkanja padavin pesti tudi huda suša. Od lanskega septembra do danes je tam zapadlo le 64 odstotkov dolgoletnega povprečja padavin. Kmetje pri premostitvi težav pričakujejo pomoč države in nameravajo o tem obvestiti vlado. Ponekod so že ustanovili občinske komisije za popis škode. Največ škode imajo na koruzi, bučah, sadnem drevju, krompirju in vinski trti. Bojijo se, da bo primanjkovalo krme za živino in bodo cene poskočile. Zaradi naštetega si kmetje tudi prizadevajo, da bi država plitva, prodnata in peščena območja, ki jih suša vsakokrat najbolj prizadene, vključila med območja z omejenimi dejavniki razvoja.

Izboljšanja še nekaj časa ni pričakovati
Zmanjšujejo se tudi pretoki slovenskih rek. Najmanj vode je trenutno v porečjih Krke, Kolpe, Reke in Ljubljanice, v spodnjem toku Savinje in v porečjih manjših rek na Primorskem. Manjše so tudi zaloge vode v ravninskih vodonosnikih, zlasti na Vipavskem. Stanje se tudi v prihodnjih dneh še ne bo izboljšalo, saj se po besedah strokovnjakov na ARSO obeta suho in precej toplo vreme.

Po Sloveniji pesti suša