Unior. Foto: BoBo
Unior. Foto: BoBo

Ministrstvo je bilo s tem, da je v zreškem podjetju Unior 26. oktobra zaradi okvare naprave za čiščenje odpadnih plinov v zrak ušla manjša koncentracija kromovega trioksida, seznanjeno 17. novembra. Okoljski inšpektorat je bil o nesreči obveščen že na dan okvare in je pozneje sprožil inšpekcijski postopek, do dneva, ko je bila javnost z okvaro seznanjena, pa v podjetje ni poslal okoljskega inšpektorja.

To, da v podjetje z okoljskega inšpektorata niso takoj poslali inšpektorja, na ministrstvu za okolje označujejo za nedopustno, zato je okoljski minister Uroš Brežan zaradi neukrepanja že predlagal razrešitev vodje okoljske inšpekcije, je poročal spletni portal N1.

Sorodna novica Arso: Vrednosti kroma v tleh v okolici Uniorja pod mejno vrednostjo

Agencija RS za okolje (Arso) in inšpektorat sta pregled po besedah pristojnega ministrstva opravila 17. novembra. Ker se inšpektorat ob omenjenem obvestilu sploh ni seznanil z dejstvi na terenu, so na okoljskem ministrstvu 18. novembra napovedali, da bodo sprožili postopek notranjega nadzora, da ugotovijo okoliščine očitno nepravočasnega ukrepanja okoljskega inšpektorata, saj je po njihovem mnenju to nedopustno.

Rezultati analiz agencije za okolje so sicer pokazali, da so vse izmerjene vrednosti v odvzetih vzorcih tal pod predpisano mejno vrednostjo. A vzorce so v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani odvzeli šele 18. novembra, kar je dan po tem, ko so bili prek medijev obveščeni o izpustu kromovih spojin iz Uniorja.

V podjetju so obžalovali dogodek, pa tudi način komuniciranja z javnostjo. To je obžaloval tudi nadzorni svet družbe, ki je izrazil veliko skrb nad bistveno prepoznim obveščanjem javnosti in nadzornega sveta ter tudi pozno izvedbo meritev vplivov družbe Unior. Ob tem je zahteval izvedbo neodvisnega revizijskega pregleda dogodka.

Bo vodja okoljskega inšpektorata razrešen?