Predstavniki Hotela Delfin, agencije za okolje in geološkega zavoda so si ogledali onesnaženje v izolski marini. Foto: Radio Koper
Predstavniki Hotela Delfin, agencije za okolje in geološkega zavoda so si ogledali onesnaženje v izolski marini. Foto: Radio Koper

V Marini Izola so prejšnji teden opazili oljne madeže in zaznali vonj po nafti. O tem je bil obveščen tudi okoljski inšpektor, ki je opravil izredni nadzor. Kot so potrdili na inšpektoratu za okolje in energijo, je bil pri tem prisoten tudi vodja vzdrževanja Hotela Delfin, ki je pojasnil, da je decembra iz cisterne verjetno steklo več kurilnega olja, kot so ocenjevali takrat, ter da je preostala količina olja še vedno v zemljini in se predvsem v času padavin izpira v morje.

Sorodna novica Iz rezervoarja Hotela Delfin izteklo do 30 tisoč litrov kurilnega olja

Pojasnil je tudi, da so takoj po zaznavi oljnih madežev v morju te s pregradami zajezili in da zajezeno kurilno olje odstranjujejo s pivniki. Predstavniki hotela so inšpektorju predložili tudi poročilo o strokovnem pregledu in analizo stanja onesnaženosti, ki je bilo izdelano na začetku februarja. Takrat opravljen sondažni izkop ni pokazal onesnaženosti zemljine s kurilnim oljem, so pojasnili na inšpektoratu.

Izteka od decembra

Decembra je inšpektor ugotovil, da se je pojavila tehnična okvara novega ventila regulacije tlaka kurilnega olja, zaradi katere je kurilno olje pronicalo in se iztekalo v bližnji meteorni jašek, po njem pa je izteklo v morje. Takrat so ocenjevali, da je izteklo 3000 litrov goriva.

Inšpektor je Hotelu Delfin odredil sanacijo podzemnega jaška nad rezervoarjem kurilnega olja, tako da se ob iztekanju iz cevovodov lahko prepreči nenadzorovano razlivanje nevarne tekočine v okolje. Hotel je oba jaška saniral, uredil betonsko podlago in ju zatesnil. V jašek so namestili tudi vodno tipalo, ki ob morebitnem zamakanju takoj izklopi črpalke ter sproži zvočni in svetlobni alarm. Zatesnili so tudi pokrove jaška, so pojasnili na inšpektoratu.

Kako se je količina izteklega olja od takrat povečala, še niso dokončno ugotovili.