Blejska občina odgovornost zavrača. Foto: Gregor Remec
Blejska občina odgovornost zavrača. Foto: Gregor Remec
Onesnaženje
Onesnaženje Save pri Lancovem 20. avgusta 2018. Foto: Gregor Remec
Onesnaženje
Od kod smrdljiva pena? Foto: Gregor Remec
Onesnaženje Save pri Lancovem

domnevno prihajajo z Bleda.

Predsednik Krajevne skupnosti Lancovo Gregor Remec je pojasnil, da je sotočje, kjer se združita Bohinjka in Dolinka, njihova naravna znamenitost. Območje je priljubljeno med krajani, vse bolj pa tudi med turisti. Pred dvema letoma se je krajevna skupnost lotila urejanja travnatih površin na rečnem bregu, kjer se vsako poletje zbirajo kopalci.

Zdaj pa to območje sameva, saj se je za betonsko pregrado, s katero je tik pred sotočjem zajezena Sava Bohinjka, nabrala debela plast smrdečega trdo zbitega materiala in z reke se po celotnem Lancovem širi nevzdržen smrad. Ob napovedanem poslabšanju vremena bi splavje lahko odplaknilo dalje po Savi.

Za pomoč so krajani prosili več institucij, tudi radovljiško in blejsko občino ter inšpektorat. Radovljiška občinska uprava je danes po napotilu inšpektorata za okolje in prostor onesnaženje kot izreden dogodek prijavila na center za obveščanje, saj bodo tako pristojni organi z intervencijo preprečili nadaljnje onesnaženje in odkrili povzročitelja, zoper katerega lahko v nadaljevanju ukrepa inšpektorat.

Krajani domnevajo, da je razlog za onesnaženje blejski kanalizacijski sistem in njegova morebitna preobremenitev v času poletne sezone ali ob neugodnih vremenskih obremenitvah. Na onesnaženje so namreč pred kratkim opozarjali tudi že blejski ribiči.

Občina: Naša naprava deluje brezhibno
Na blejski občini so Remcu zatrdili, da čistilna naprava deluje brezhibno in da se vse, kar pride vanjo, prečisti. "To verjamem, ampak vprašanje pa je, kaj gre že pred čistilno napravo prek razbremenilnikov ven v Jezernico ali v Savo Bohinjsko," opozarja Remec.

Blejska čistilna naprava je zgrajena z zmogljivostjo 14.650 populacijskih enot, pri čemer velja, da ima blejska občina okoli 8000 prebivalcev in okoli 7.500 turističnih namestitvenih zmogljivosti, poleti pa je tudi veliko dnevnih obiskovalcev.

Občina Bled in koncesionar WTE, ki upravlja blejsko čistilno napravo, zagotavljata, da čistilna naprava tudi poleti normalno deluje, "zlasti ob velikih vlaganjih občine v zadnjih letih v ločeno odvajanje odpadnih voda".

Kot poudarjajo na občini, razlog za onesnaženje zagotovo ne more biti veliko število turistov. "Domnevno bi lahko šlo za druge prelive pred čistilno napravo ali pa skup različnih dejavnikov, med drugim tudi pregretega ozračja in s tem vodá," so sporočili iz blejske občine.

Kanalizacijski sistem je lahko preobremenjen
Tudi okoljski inšpektorat v prejšnjih inšpekcijskih postopkih obratovanja komunalne čistilne naprave Bled ni ugotovil nepravilnosti in čezmerne obremenitve okolja. Ima pa blejska občina delno mešan kanalizacijski sistem, v katerega pritečejo tudi izvirske vode, zato lahko občasno prihaja do preobremenitev kanalizacijskega sistema.

"Največji problem je ta, da izvirske vode tečejo na čistilno napravo, ker nam jih država ne pusti speljati nazaj v jezero, kamor so tekle 14.000 let, kolikor časa jezero obstaja," pravi blejski župan Janez Fajfar in dodaja, da vsega naenkrat ne morejo narediti.

Letos so izvedli ločen sistem na Jezerski promenadi, investicija pa se septembra nadaljuje od Festivalne mimo Ledene dvorane. S tem bo na ločenem sistemu celotno središče Bleda vzdolž Prešernove ceste. Investirali so tudi v grobo predčiščenje na razbremenilniku, prav tako letos občina začenja investicijo na območju Male Zake in ulice Za gradom.

Onesnaženje Save pri Lancovem