SKORAJ IZBRISANI, 3. oktober

Skoraj smo jih izbrisali iz Pravilnika o opredelitvi zdravilskih sistemov in metod. Alternativne in komplementarne metode zdravljenja namreč. To se po posredovanju nekaterih zdravilcev sicer ni zgodilo, toda potreba po ureditvi tega področja še vedno ostaja. V tokratnem Polnočnem klubu bomo še posebej spregovorili o refleksni terapiji, antropozofski medicini, bioenergiji, kvantni medicini ter o najnovejšem slovenskem doktoratu o "informirani " vodi. Z gosti Nado Tomazin Dokl, Vesno Forstnerič, Dragom Smiljaničem, Vilijem Poznikom, Petrom Bukovcem in Brunom Sedevčičem se bo pogovarjala Vida Petrovčič.


Video
20 letnica Polnočnega kluba, 29. december

Koledar