Obljuba mediacije

Boj za vsakdanje preživetje, nenehna negotovost in nenazadnje tudi vedno težje družbene razmere nas vodijo v številne konflikte. Ne le na delovnem mestu, tudi v domačem okolju, znotraj družine, in med vrstniki, v šolah. Nemalokrat se srečujemo na sodiščih, od koder je pot reševanja težav toliko težja in dražja. Zato se vedno več ljudi poslužuje mediacij, reševanja sporov brez sodišč in represivnih ukrepov. Mediacija je stara toliko kot človeštvo. Že od nekdaj so spore skušali reševati na sporazumen način, ki je omogočal nadaljne sodelovanje med vpletenimi. O tem, kako potekajo mediacije med zakonskima partnerjema, med nasprotujočimi sodelavci na delovnem mestu, med vrstniki v šolah bodo spregovorili: Saša Einsiedler, Marko Iršič, Ksenija Lorber in Andrej Razdrih.


Video
20 letnica Polnočnega kluba, 29. december

Koledar