Prometni klub RSS

Nevarni cestni odseki

  • Stanje ceste
  • Promet
  • Udeleženci

Seznam nevarnih odsekov

  • Na regionalno cesto 452 Radovljica – Lesce – Podtabor se priključna Ljubljanska cesta v Radovljici rahlo dviga, prav tako regionalna cesta, trava in grmičevje sta tako visoka, da je skoraj povsem onemogoča pregled nad cesto in ...
  • Na glavni cesti Vrhnika - Logatec je pri vključevanju iz naselja Gabrče potrebna velika previdnost predvsem zaradi motoristov, ki na tem odseku začnejo zelo pospeševati takoj od krajevne table za konec Vrhnike.
  • Na cesti Idrija-Most na Soči je na odseku Idrija-Dolenja Trebuša nevarnost krušenja kamenja.
  • V Ljubljani je pri vključevanju z Neubergerjeve ceste na Vilharjevo cesto potrebna previdnost zaradi spremenjene prometne ureditve na odseku do Šmartinske ceste.