Prometni klub RSS

Obrazec za vnos nevarnega cestnega odseka

V pomoč pri načrtovanju poti na tem mestu zbiramo od vseh, ki dobro poznajo posamezne ceste, podatke o nevarnih cestnih odsekih. Izberite tip nevarnosti, vnesite nevaren odsek na zemljevid, pri opisu nevarnega odseka pa navedite, za katero cesto gre (pri avtocestah navedite tudi smer) in zakaj je odsek po vaši presoji nevaren. V pomoč smo poglavitne vzroke nevarnosti, ki prežijo na voznike in druge udeležence v prometu, razvrstili v tri tipe Stanje ceste: poškodovano cestišče, signalizacija, nevarno križišče, nevaren železniški prehod, neurejenost pločnikov, kolesarske steze, prehoda za pešce, nepregleden odsek, slaba osvetljenost, spremenjena prometna ureditev, delovišče, izpostavljenost vremenskim vplivom …

Promet: pogoste prometne nesreče, gostota prometa, tovorni promet …

Udeleženci: prehitra vožnja, nespoštovanje predpisov, pogosti motoristi, kolesarji, otroci, pešci, divjad …

. Potrdite vnos. Sporočene podatke bomo uredili in objavili na strani Nevarni cestni odseki.