Prometni klub RSS

Pogoji uporabe spletne strani

Prometni klub Radia Slovenija želi s svojimi spletnimi stranmi javnosti olajšati dostop do informacij o svojih dejavnostih in delovanju. Prizadeva si, da bi bile te informacije čim bolj točne in aktualne, vendar ne sprejema nikakršne odgovornosti ali jamstva za vsebine, ki so objavljena na teh spletnih straneh. Prometni klub Radia Slovenija ne jamči za popolnost in točnost podatkov, ki jih predstavlja na svojih domačih straneh in ni odgovoren za posledice, ki bi izhajale iz ravnanja na podlagi vsebine te strani na internetu. Prav tako Prometni klub Radia Slovenija ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno škodo, ki bi jo kateri koli uporabnik utrpel zaradi prometnih informacij in drugih podatkov objavljenih na teh spletnih straneh.

Prometni klub Radia Slovenija si prizadeva čim bolj zmanjšati motnje, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri delovanju strani, kljub temu pa ne more jamčiti, da tovrstne težave občasno ne bodo motile njenega delovanja.

Prometni klub Radia Slovenija si pridržuje pravico spreminjati objavljene informacije in čas njihovega objavljanja. Ne zagotavlja, da bodo trenutno objavljene informacije objavljene tudi v bodoče ter si pridržuje pravico deloma ali v celoti umakniti objavljene informacije s svojih spletnih strani, spremeniti strukturo in vsebino teh strani brez predhodnega obvestila, kakor tudi omejiti dostop do določenih podatkov.